Ba công ty bao gồm Tập đoàn Obayashi tiến hành trình diễn từ sản xuất hydro xanh đến sử dụng/khởi động ở New Zealand và Fiji

Ba công ty bao gồm Tập đoàn Obayashi tiến hành trình diễn từ sản xuất hydro xanh đến sử dụng/khởi động ở New Zealand và Fiji

    Tập đoàn Obayashi đã thông báo vào ngày 9 rằng họ sẽ bắt đầu một dự án trình diễn giữa New Zealand và Cộng hòa Fiji về sản xuất, vận chuyển và sử dụng hydro xanh. Dự án được thực hiện cùng với Halcyon Power, một công ty con địa phương ở New Zealand và Fiji Gas, một nhà cung cấp năng lượng ở Fiji. Hydro xanh được sản xuất bằng điện có nguồn gốc từ năng lượng địa nhiệt sẽ được vận chuyển bằng đường biển để tạo ra điện bằng cách đốt đồng thời dầu diesel và hydro.
     

    Zalo
    Hotline