Ando Hazama / Xây dựng hệ thống số hóa hóa đơn độc đáo, đạt tỷ lệ số hóa khoảng 85%

Ando Hazama / Xây dựng hệ thống số hóa hóa đơn độc đáo, đạt tỷ lệ số hóa khoảng 85%

  Ando Hazama / Xây dựng hệ thống số hóa hóa đơn độc đáo, đạt tỷ lệ số hóa khoảng 85%

   

  Sơ đồ phác thảo hệ thống nhập hóa đơn "Ekuvil" (do Hazama Ando cung cấp)

  Là một phần trong nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động, Ando Hazama đang đạt được tiến bộ ổn định trong việc số hóa hóa đơn từ các nhà thầu phụ và đối tác kinh doanh. Chúng tôi đang phát triển một dịch vụ độc đáo bổ sung cho dịch vụ thương mại điện tử tiêu chuẩn "CI-NET" trong ngành xây dựng. Tỷ lệ thanh toán điện tử đã được nâng từ 13,7% trong năm tài chính 2020 lên 84,46% vào cuối tháng 12 năm 2023. Koichiro Takahashi, phó tổng giám đốc trụ sở quản lý và tổng giám đốc tài chính, người đứng đầu sáng kiến, nói: ``Là nhà thầu chính, tôi muốn giúp đỡ các nhà thầu phụ và mở rộng phạm vi tin học hóa.''


  Từ giữa năm 2019, Ando Hazama triển khai dự án tin học hóa nhằm xóa bỏ hoàn toàn hóa đơn giấy. Trong khi nguyên tắc là mở rộng việc sử dụng CI-NET, thách thức đặt ra là phải giải quyết các nhà thầu phụ do dự khi giới thiệu hệ thống do sự khác biệt về định dạng được chỉ định và phí sử dụng giữa các công ty.


  Dịch vụ độc đáo "eQ-BILL" là công cụ gửi và nhận hóa đơn qua Internet để thanh toán ngoài hợp đồng từ CI-NET. Nó được xây dựng với sự cộng tác của công ty CNTT Bank Invoice. Nó bao gồm hệ thống cốt lõi của công ty để quản lý chi phí và thanh toán điện tử và hệ thống đầu vào thanh toán là phiên bản tùy chỉnh của các dịch vụ hiện có. Toàn bộ quá trình từ tạo hóa đơn đến gửi hóa đơn dựa trên thông tin tài sản xây dựng do công ty cung cấp đều có thể được thực hiện suôn sẻ. Các công ty tham gia có thể sử dụng nó miễn phí.


  Chúng tôi tập trung vào tính dễ sử dụng, bao gồm cả chức năng tìm kiếm nâng cao. Phó Tổng Giám đốc Takahashi nhận ra lợi ích của việc số hóa, cho biết: ``Việc xử lý hóa đơn, chẳng hạn như gửi lại hóa đơn, đã trở nên nhanh hơn so với khi thực hiện qua đường bưu điện.''


  Khi phát triển Ekuvil, toàn bộ công ty sẽ hợp tác để tiếp cận cả công ty và các nhà thầu phụ của công ty. Kể từ năm tài chính 2024, một nhóm công tác liên ngành đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng tuần để chia sẻ về tốc độ số hóa và các vấn đề. Các buổi hội thảo giải thích đã được tổ chức hơn 10 lần cho cả khán giả trong và ngoài nước. Chúng tôi có đội ngũ nhân viên phụ trách tại các chi nhánh trên toàn quốc hỗ trợ tích cực cho việc giới thiệu các nhà thầu phụ, đồng thời chúng tôi đã thiết lập hệ thống khuyến khích từng công trường tham gia.


  Khi tốc độ số hóa chậm, chúng tôi đã cộng tác với công ty tư vấn Project Company để xem xét các phương pháp chào mời và cập nhật tài liệu đề xuất. Masahiko Shoji, người đứng đầu Nhóm Xúc tiến Ando Hazama DX, cho biết, ``Có sự quan tâm cao từ các nhà thầu phụ'' và ``chúng tôi sẽ tiếp tục khuyến khích giới thiệu thanh toán điện tử và cố gắng duy trì và cải thiện thanh toán điện tử tỷ lệ.''

  Zalo
  Hotline