Amoniac xanh cho phép sản xuất năng lượng bền vững ở các quốc đảo nhỏ đang phát triển: Một nghiên cứu điển hình trên đảo Curaçao

Amoniac xanh cho phép sản xuất năng lượng bền vững ở các quốc đảo nhỏ đang phát triển: Một nghiên cứu điển hình trên đảo Curaçao

  Amoniac xanh cho phép sản xuất năng lượng bền vững ở các quốc đảo nhỏ đang phát triển: Một nghiên cứu điển hình trên đảo Curaçao

  Giày sneaker và

  Tín dụng hình ảnh: Elsevier

  Các quốc gia đảo nhỏ đang phát triển (SIDS) phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch để sản xuất năng lượng, nước và thực phẩm[1]. Điều này có tác động tiêu cực đến lượng khí thải carbon và khả năng phục hồi của SIDS. Năng lượng gió là một trong những lựa chọn hứa hẹn nhất cho năng lượng tái tạo ở các khu vực ven biển của SIDS. Để giải thích tính chất không liên tục theo mùa của năng lượng gió, amoniac có thể được sử dụng để lưu trữ năng lượng.

  Trong bài báo này, amoniac với tư cách là một vectơ năng lượng, được xem xét để giảm chi phí và lượng khí thải carbon của năng lượng trên đảo Curaçao như một minh chứng cho SIDS vùng Caribe. Chi phí điện quy dẫn (LCOE) cho hệ thống lưu trữ năng lượng gió và năng lượng amoniac kết hợp là 0,13 USD/kWh với tỷ lệ chiết khấu 5%. Đây là chi phí cạnh tranh với LCOE 0,15–0,17 USD/kWh từ dầu nhiên liệu nặng, nguồn điện chính ở SIDS vùng Caribe. Ở Curaçao, LCOE từ LNG và than không thu hồi và lưu trữ carbon (CCS) lần lượt là 0,07–0,10 USD/kWh và 0,09–0,14 USD/kWh. Khi áp dụng CCS, LCOE từ LNG và than lần lượt là 0,10–0,13 USD/kWh và 0,14–0,21 USD/kWh.

  Điều này cho thấy LCOE của hệ thống lưu trữ năng lượng gió và amoniac kết hợp có thể cạnh tranh với các giải pháp thay thế dựa trên hóa thạch bằng cách thu hồi và lưu trữ carbon (CCS) trong bối cảnh năng lượng đã khử cacbon. Lượng khí thải CO2 của hệ thống lưu trữ năng lượng gió và năng lượng amoniac kết hợp lần lượt là 0,03 kg CO2/kWh, so với 0,04 kg CO2/kWh và 0,12 kg CO2/kWh đối với việc sản xuất năng lượng dựa trên LNG/than với CCS, tương ứng.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:        https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:        https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLtd

  Zalo
  Hotline