5 công ty đường cao tốc công bố kế hoạch đổi mới / Đông Nhật Bản và 3 công ty dự kiến ​​xin giấy phép kinh doanh đường cao tốc 512 km trong năm 2023

5 công ty đường cao tốc công bố kế hoạch đổi mới / Đông Nhật Bản và 3 công ty dự kiến ​​xin giấy phép kinh doanh đường cao tốc 512 km trong năm 2023

  Đề cương của kế hoạch đổi mới mới do năm công ty đường cao tốc soạn thảo đã được tiết lộ dựa trên kết quả kiểm tra đường bộ thường xuyên bắt đầu vào tháng 7 năm 2014. Ba công ty đường cao tốc ở Đông Nhật Bản, Trung Nhật Bản và Tây Nhật Bản đã chi tổng cộng 1.000,4 tỷ yên để gia hạn 512 km. Công ty Đường cao tốc Metropolitan sẽ đầu tư 305,6 tỷ yên cho con đường dài 21,6 km và Công ty Đường cao tốc Hanshin sẽ đầu tư 216,9 tỷ yên cho con đường dài 22,4 km. Công ty hy vọng sẽ nhận được giấy phép kinh doanh từ Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch trong năm tài chính 2023, nhằm bắt đầu gia hạn vào năm tài chính 2024. =Kế hoạch cập nhật bài viết liên quan ở trang 4 được

  xuất bản bởi Tiểu ban Quốc lộ thuộc Tiểu ban Đường bộ của Hội đồng Phát triển Cơ sở hạ tầng Xã hội (cơ quan tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch) tổ chức tại Tokyo vào ngày 16 bởi Bộ về Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch (Chủ tịch Tiểu ban: Yasuo Asakura) Giáo sư danh dự của Viện Công nghệ Tokyo và Giáo sư danh dự của Đại học Kobe). Chủ tịch Công ty Đường cao tốc Đông Nhật Bản Fumihiko Yuki, Chủ tịch Công ty Đường cao tốc Shuto Nobuhiro Maeda và Chủ tịch Công ty Đường cao tốc Hanshin Hikaru Yoshida đã tham dự và giải thích chi tiết về kế hoạch.

  Phân tích cơ sở vật chất cần cập nhật là: ▽ 3 công ty đường cao tốc ở Đông Nhật Bản, miền Trung Nhật Bản và Tây Nhật Bản = 58 km cầu, 454 km mặt đường đào đất ▽ Công ty đường cao tốc Shuto = 0,3 km đường hầm, 21,3 km cầu ▽ Công ty đường cao tốc Hanshin = 7 hầm・8km, với cầu dài 14,6km.

  Ba công ty ở miền đông Nhật Bản, miền trung Nhật Bản và miền tây Nhật Bản đang đẩy mạnh các biện pháp đối phó như chuyển sang sử dụng vật liệu có độ bền cao cho nền mặt đường và bơm chất độn vào cầu bê tông dự ứng lực (PC). Mục tiêu là hoàn thành dự án trong vòng 15 năm.
   Hai công ty, Đường cao tốc Shuto và Đường cao tốc Hanshin, đã công bố kế hoạch thực hiện các biện pháp cần thiết cho từng công trình và tăng tính hợp lý của việc sửa chữa. Tên của các cơ sở cần sửa chữa cũng được đưa vào, chẳng hạn như Đường hầm Haneda (Phường Ota, Tokyo) và Đường hầm Shin-Kobe (Phường Chuo, Thành phố Kobe).

  Do cơ sở hạ tầng cũ kỹ, các công ty đường cao tốc đang chuyển từ xây dựng mới và cải tạo sang đầu tư tập trung vào quản lý và đổi mới. Theo Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch, trong tổng số tiền đầu tư vào xây dựng mới và bảo trì của Đông Nhật Bản, Trung Nhật Bản và Tây Nhật Bản trong năm tài chính 2022, chi phí quản lý và gia hạn chiếm 71,3%. Đây là mức tăng 23,8% từ mức 47,5% trong năm tài chính 2006.

  Zalo
  Hotline