13 công ty điện lực làm rõ thời gian tách vật lý hệ thống thông tin lô hàng/kế hoạch cải tiến gửi Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

13 công ty điện lực làm rõ thời gian tách vật lý hệ thống thông tin lô hàng/kế hoạch cải tiến gửi Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

     13 công ty điện lực đã nhận được lệnh, khuyến nghị và hướng dẫn để cải thiện hoạt động kinh doanh của họ từ Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp và những người khác do rò rỉ thông tin và các vấn đề duyệt web trái phép đã đệ trình kế hoạch cải thiện hoạt động kinh doanh lên Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp vào ngày 12 và vật lý của hệ thống chứa thông tin lô hàng. Cho biết thời điểm phân chia. Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp và Ủy ban Giám sát Thị trường Điện và Khí đốt đã kêu gọi hoàn thành việc phân chia trong vòng ba năm, nhưng các phản hồi còn khác nhau do một số doanh nghiệp mất hơn ba năm.

    Zalo
    Hotline