Phỏng vấn: Quá trình hóa lỏng hydro trong quá khứ và tương lai với Giáo sư Tiến sĩ SA Sherif

Phỏng vấn: Quá trình hóa lỏng hydro trong quá khứ và tương lai với Giáo sư Tiến sĩ SA Sherif

  Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với EnergyNews.biz, Tiến sĩ SA Sherif, người tiên phong trong nghiên cứu năng lượng hydro từ những năm 1980, đã chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về bối cảnh phát triển của năng lượng hydro và vai trò then chốt của nó trong việc định hình tương lai của năng lượng sạch.

  Phỏng vấn: Quá trình hóa lỏng hydro trong quá khứ và tương lai với Giáo sư Tiến sĩ SA Sherif

  Tiến sĩ Sherif nhấn mạnh rằng khả năng mở rộng của hệ thống năng lượng hydro không phụ thuộc vào những hạn chế về công nghệ mà phụ thuộc vào khả năng chi trả và khả năng kinh tế. Trong khi năng lượng hydro mở ra con đường dẫn đến năng lượng sạch với lượng khí thải carbon bằng 0, thì những thách thức như chiết xuất từ ​​nước, lưu trữ dưới dạng khí và tính ổn định của các dạng hydro phải được giải quyết để phát huy hết tiềm năng của nó.

  Nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hỗ trợ của chính phủ, Tiến sĩ Sherif chỉ ra rằng Bộ Năng lượng đang đầu tư mạnh vào năng lượng hydro, nhằm giảm chi phí sản xuất hydro xuống còn 1 USD/kg vào cuối thập kỷ này. Để tăng quy mô sản xuất hydro, các yêu cầu về cơ sở hạ tầng bao gồm tận dụng công nghệ pin nhiên liệu hydro với các nguồn tái tạo như năng lượng mặt trời và giải quyết các thách thức trong vận chuyển, lưu trữ và phân phối.

  Thảo luận về các khía cạnh vận hành của quá trình hóa lỏng hydro, Tiến sĩ Sherif nhấn mạnh sự cần thiết phải tối ưu hóa hơn nữa về hiệu quả và hiệu quả chi phí. Những tiến bộ công nghệ cụ thể, chẳng hạn như các phương pháp phòng ngừa để ngăn chặn sự bay hơi của hydro, hệ thống cách nhiệt hiệu quả và giải quyết các thách thức như thất thoát do bay hơi trong quá trình vận chuyển, là rất quan trọng để giảm chi phí hóa lỏng và thúc đẩy nền kinh tế hydro.

  Nhìn về phía trước, những nỗ lực nghiên cứu đang diễn ra tập trung vào việc làm cho quá trình hóa lỏng hydro trở nên hiệu quả hơn về mặt chi phí và bền vững hơn. Việc thăm dò các lĩnh vực như lưu trữ trong điều kiện vi trọng lực hứa hẹn sẽ mở ra những giới hạn mới về năng lượng hydro. Với sự đổi mới và hợp tác liên tục, ngành công nghiệp hydro đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng mang tính thay đổi, mở ra một tương lai năng lượng sạch hơn và bền vững hơn.

  Xem toàn bộ cuộc phỏng vấn:

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:    https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:    https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt
   

  Zalo
  Hotline