Nhật Bản cung cấp trợ cấp 15 năm cho hydro sản xuất trong nước và nhập khẩu sau khi quốc hội thông qua luật H2

Nhật Bản cung cấp trợ cấp 15 năm cho hydro sản xuất trong nước và nhập khẩu sau khi quốc hội thông qua luật H2

  Nhật Bản cung cấp trợ cấp 15 năm cho hydro sản xuất trong nước và nhập khẩu sau khi quốc hội thông qua luật H2
  Các nhà phát triển quốc tế dường như được phép nhận trợ cấp sản xuất từ các quốc gia khác nhau

  Japanese Prime Minister Fumio Kishida.


    Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: Getty/Getty Images

  Quốc hội Nhật Bản hôm nay đã thông qua Đạo luật Xúc tiến Xã hội Hydro, mở đường cho nước này cung cấp trợ cấp 15 năm cho khí H2 carbon thấp được sản xuất và nhập khẩu trong nước.

  Luật mới thực tế không cung cấp thông tin chi tiết về khoản hỗ trợ sắp tới mà chỉ nêu rõ rằng Cơ quan Tài nguyên và Năng lượng của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) sẽ cung cấp trợ cấp cho các nhà cung cấp được chứng nhận về bất kỳ loại “hydro carbon thấp” nào (xem bảng bên dưới để định nghĩa).

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:   https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:   https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline