Idemitsu Kosan, ENEOS, Toyota và MHI bắt đầu nghiên cứu giới thiệu và phổ biến nhiên liệu trung tính carbon cho ô tô

Idemitsu Kosan, ENEOS, Toyota và MHI bắt đầu nghiên cứu giới thiệu và phổ biến nhiên liệu trung tính carbon cho ô tô

  Idemitsu Kosan, ENEOS, Toyota và MHI bắt đầu nghiên cứu giới thiệu và phổ biến nhiên liệu trung tính carbon cho ô tô
  Công ty TNHH Idemitsu Kosan
  Tập đoàn ENEOS
  Tập đoàn ô tô Toyota
  Công ty TNHH Công nghiệp nặng Mitsubishi

  Công ty TNHH Idemitsu Kosan ("Idemitsu Kosan"), Tập đoàn ENEOS ("ENEOS"), Tập đoàn ô tô Toyota ("Toyota") và Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. ("MHI") thông báo rằng họ đã bắt đầu một nghiên cứu hướng tới việc giới thiệu và phổ biến các loại nhiên liệu trung hòa carbon góp phần khử cacbon trong ô tô với mục đích hiện thực hóa một xã hội trung hòa carbon. Với mong muốn giới thiệu nhiên liệu trung hòa carbon ở Nhật Bản vào khoảng năm 2030, bốn công ty đảm nhiệm các vai trò chính tương ứng về cung, công nghệ và nhu cầu sẽ cùng bắt tay vào nghiên cứu này.

  Về nhiên liệu trung hòa carbon

  Nhiên liệu trung hòa cacbon là nhiên liệu hạn chế lượng khí thải CO2 trong toàn bộ vòng đời sản phẩm. Đây là một thuật ngữ chung bao gồm nhiên liệu tổng hợp (nhiên liệu điện tử) được tạo ra bằng hydro và CO2 cũng như nhiên liệu sinh học được làm từ nguyên liệu thô như thực vật hấp thụ CO2 thông qua quá trình quang hợp. Đặc biệt, nhiên liệu trung hòa carbon lỏng có lợi thế về mặt lưu trữ và vận chuyển năng lượng và phù hợp làm nguồn năng lượng có thể vận chuyển.

  Types of carbon-neutral fuels and their production processes


  Các loại nhiên liệu trung hòa carbon và quy trình sản xuất chúng
  Phạm vi nghiên cứu chung của bốn công ty
  Thảo luận và nghiên cứu các kịch bản và lộ trình giới thiệu nhiên liệu trung tính carbon tại thị trường ô tô Nhật Bản và các hệ thống khác nhau cần thiết để giới thiệu thị trường
  Nghiên cứu tính khả thi của sản xuất từ các góc độ như an ninh năng lượng ở Nhật Bản
  "Định hình sự thay đổi" là Tầm nhìn đến năm 2050 của Idemitsu Kosan và dựa trên tầm nhìn này, công ty đang nỗ lực triển khai xã hội về nguồn cung cấp ổn định "Năng lượng đi trước một bước" đa dạng, thân thiện với môi trường, tạo thành một trong ba lĩnh vực kinh doanh được nêu trong Kế hoạch quản lý trung hạn của nó. Là một phần của nỗ lực này, họ đang tìm cách sớm giới thiệu và phổ biến các loại nhiên liệu trung hòa carbon – nhiên liệu tổng hợp và nhiên liệu sinh học – đồng thời hợp tác với nhiều công ty khác nhau trong và ngoài Nhật Bản.

  ENEOS tuyên bố trong Tầm nhìn dài hạn của Tập đoàn rằng họ sẽ đương đầu với thách thức đạt được cả nguồn cung cấp năng lượng và vật liệu ổn định cũng như hiện thực hóa một xã hội trung hòa carbon. Công ty đang thực hiện nhiều sáng kiến khác nhau nhằm giảm phát thải khí nhà kính, bao gồm sử dụng hydro và năng lượng tái tạo cũng như tiến hành phát triển kinh doanh các loại nhiên liệu trung hòa carbon như nhiên liệu tổng hợp.

  Tập trung vào cách tiếp cận đa hướng, Toyota đang nỗ lực hướng tới mục tiêu trung hòa lượng carbon không chỉ thông qua việc phổ biến các phương tiện chạy điện mà còn bằng cách giảm lượng khí thải CO2 của các phương tiện sử dụng động cơ đốt trong. Năm 2007, hãng đã giới thiệu các phương tiện sử dụng nhiên liệu linh hoạt (phương tiện có thể chạy bằng cả nhiên liệu sinh học và xăng) ở Brazil. Trong tương lai, họ sẽ tiếp tục nỗ lực giảm lượng khí thải CO2 của các phương tiện sử dụng động cơ đốt trong, bao gồm cả các phương tiện hiện có, đồng thời cũng sẽ xem xét việc phát triển các động cơ được thiết kế đặc biệt cho các phương tiện chạy điện góp phần phổ biến nhiên liệu trung tính carbon.

  Tập đoàn MHI đã đưa ra tuyên bố trung hòa carbon năm 2040 "SỨ MỆNH NET ZERO" và đang tích cực nỗ lực xây dựng hệ sinh thái giải pháp CO2 và hệ sinh thái giải pháp hydro. Thông qua các sản phẩm, công nghệ và dịch vụ của tập đoàn MHI giúp giảm lượng khí thải CO2, cũng như các giải pháp và cải tiến mới được phát triển cùng các đối tác trên khắp thế giới, chúng tôi sẽ góp phần hiện thực hóa một xã hội trung hòa carbon.

  Sự hợp tác và hợp tác giữa các ngành là điều cần thiết để phổ biến nhiên liệu trung hòa carbon hướng tới hiện thực hóa một xã hội trung hòa carbon. Bước đầu tiên theo hướng này, Idemitsu Kosan, ENEOS, Toyota và MHI sẽ hợp tác để thực hiện một nghiên cứu hướng tới việc giới thiệu và phổ biến nhiên liệu trung tính carbon.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:    https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:    https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline