Chính phủ Quebec lựa chọn nhà máy hydro và amoniac xanh để cung cấp thủy điện

Chính phủ Quebec lựa chọn nhà máy hydro và amoniac xanh để cung cấp thủy điện

  Dự án Courant 300MW của Hy2gen dự kiến ​​bắt đầu sản xuất vào năm 2029, tùy thuộc vào tiến trình kết nối lưới điện

  Đập thủy điện Beauharnois 1,86GW

  Đập thủy điện Beauharnois 1,86GWẢnh: Hydro-Québec

  Bộ Kinh tế, Đổi mới và Năng lượng của Quebec đã chọn Dự án Courant, dự án cơ sở hydro và amoniac xanh công suất 300MW do nhà phát triển Hy2gen đề xuất cho một lô thủy điện được cung cấp bởi công ty tiện ích nhà nước Hydro-Québec.

  Trong khi hợp đồng và lịch trình kết nối lưới điện vẫn chưa được hoàn tất, Hy2gen dự kiến ​​sẽ khởi công xây dựng nhà máy vào nửa cuối năm 2026 và bắt đầu sản xuất NH 3  vào năm 2029, mặc dù việc này còn tùy thuộc vào quyết định đầu tư cuối cùng.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:  https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:  https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline