AEON và CJPT Bắt đầu Cải thiện Logistics tại Kyushu

AEON và CJPT Bắt đầu Cải thiện Logistics tại Kyushu

  AEON và CJPT Bắt đầu Cải thiện Logistics tại Kyushu
  Công ty TNHH AEON KYUSHU
  Công ty TNHH AEON GLOBAL SCM
  Công ty Công nghệ Đối tác Thương mại Nhật Bản

  Thành phố Toyota, Nhật Bản, ngày 29 tháng 9 năm 2022 ― Công ty TNHH AEON KYUSHU (AEON KYUSHU), Công ty TNHH AEON GLOBAL SCM (AEON GLOBAL SCM) và Công ty Công nghệ Đối tác Thương mại Nhật Bản (CJPT) đã thông báo rằng họ đang làm việc cùng nhau thực hiện một dự án cải thiện hậu cần cho Tập đoàn AEON tại khu vực Kyushu nhằm giải quyết các vấn đề mà ngành hậu cần phải đối mặt, chẳng hạn như chi phí hậu cần tăng cao và tình trạng thiếu lái xe.

  AEON đã và đang nỗ lực để nâng cao hiệu quả trong từng khâu hậu cần, từ mua sắm đến bán hàng, để hoàn thành sứ mệnh hỗ trợ cuộc sống hàng ngày của khách hàng. Công ty tin tưởng mạnh mẽ rằng việc hợp tác với các đối tác vượt ra ngoài khuôn khổ của các công ty riêng lẻ là điều cần thiết. Một ví dụ là theo đuổi hiệu quả hơn nữa bằng cách xem toàn bộ chuỗi cung ứng là một quá trình liên tục, nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến hậu cần và bảo vệ lối sống trong môi trường mà mọi chi phí đều tăng.

  CJPT tin rằng hợp lý hóa hậu cần, ngoài điện khí hóa phương tiện, là một con đường hướng tới xây dựng một xã hội trung lập với carbon. Công ty đã và đang nỗ lực để giảm thiểu tình trạng đình trệ hàng hóa và vận hành (thời gian chết của hậu cần) bằng cách sử dụng dữ liệu lớn và xử lý thời gian thực, vốn là thế mạnh của cơ sở hạ tầng công nghệ kết nối.

  AEON và CJPT có chung mong muốn giúp giải quyết các vấn đề xã hội với tư cách là các công ty chịu trách nhiệm về hậu cần tại Nhật Bản. Dựa trên mong muốn này, các công ty đã bắt đầu cải thiện chuỗi cung ứng hậu cần ở khu vực Kyushu bằng cách kết hợp chuyên môn hậu cần do AEON KYUSHU và AEON GLOBAL SCM xây dựng với các công nghệ kết nối của từng công ty tham gia CJPT. Ba công ty sẽ đảm nhận thách thức trong việc tạo ra tương lai của ngành hậu cần với sự hợp tác của các đối tác để hỗ trợ cuộc sống hàng ngày của khách hàng.

  Đề cương về những nỗ lực chung của ba công ty
  Thiết lập các hoạt động mới để nâng cao hiệu quả bằng cách liên kết từng quy trình trong chuỗi cung ứng
  Nâng cao hiệu quả bằng cách giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động hậu cần thông qua việc sử dụng dữ liệu lớn và xử lý thời gian thực của cơ sở hạ tầng công nghệ được kết nối
  Thúc đẩy hợp tác với nhiều đối tác để đạt được những sáng kiến ​​này

  Zalo
  Hotline