Yêu cầu ngân sách năm tài khóa 24 từ mỗi bộ/6,2 nghìn tỷ yên cho khả năng phục hồi quốc gia, yêu cầu các biện pháp tăng tốc trong 5 năm

Yêu cầu ngân sách năm tài khóa 24 từ mỗi bộ/6,2 nghìn tỷ yên cho khả năng phục hồi quốc gia, yêu cầu các biện pháp tăng tốc trong 5 năm

    Trong số các yêu cầu ngân sách cho năm tài chính 2024 do nhiều bộ, cơ quan khác nhau gửi tới Bộ Tài chính, số tiền dành cho các biện pháp phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai liên quan đến khả năng phục hồi của quốc gia đã được hoàn thiện. Tổng số tiền là 6.210.100.000.000 yên, tăng 30,9% so với ngân sách năm trước. Trong đó, chi phí liên quan đến công trình công cộng tăng 20,7% lên 4.790.365 triệu yên. Ngân sách cho năm thứ tư của “Các biện pháp tăng tốc 5 năm để ngăn chặn, giảm nhẹ và phục hồi thiên tai” yêu cầu các hạng mục phải được phân bổ trong quá trình xây dựng. = Số tiền yêu cầu của cơ quan chính phủ 

    Vì việc sử dụng kỹ thuật số được coi là một trong những trụ cột của ``Kế hoạch cơ bản cho khả năng phục hồi quốc gia'' mới được Nội các phê duyệt vào tháng 7, ngân sách cho Cơ quan kỹ thuật số lần đầu tiên được đưa vào . Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch đã yêu cầu ngân sách liên quan vì việc quản lý và phát triển cấp nước sẽ được chuyển từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi sang Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch trong năm tài chính 2024. Để duy trì sự thống nhất so với ngân sách năm tài chính trước, số tiền ngân sách năm tài chính trước dành cho phát triển cấp nước do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi phân bổ đã được chuyển sang Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch để tính toán.

    Trong số các bộ, cơ quan phân bổ ngân sách phục hồi quốc gia, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch có ngân sách cao nhất là 4.258.508 triệu yên (tăng 20,6% so với ngân sách năm tài chính trước). Đẩy nhanh công tác “kiểm soát lũ lưu vực” với sự phối hợp của tất cả các bộ ngành liên quan. Chúng tôi sẽ thúc đẩy các biện pháp đối phó với tình trạng thiếu liên kết trên các con đường tiêu chuẩn cao để đảm bảo các tuyến đường sơ tán và vận chuyển cũng như các biện pháp đối phó với cơ sở hạ tầng cũ kỹ. Bộ Quốc phòng, nơi đang tập trung vào việc tăng cường sức mạnh của các cơ sở của Lực lượng Phòng vệ, đang yêu cầu 659,673 triệu yên. Đây là mức tăng đáng kể 108,0% so với ngân sách năm trước. Những nỗ lực sẽ được thực hiện để tăng cường chức năng của các đơn vị đồn trú và cơ sở căn cứ.

    Zalo
    Hotline