Xây dựng trật tự tỉnh, đánh giá CCUS 35 nhóm / để thúc đẩy các công ty địa phương

Xây dựng trật tự tỉnh, đánh giá CCUS 35 nhóm / để thúc đẩy các công ty địa phương

  Xây dựng trật tự tỉnh, đánh giá CCUS 35 nhóm / để thúc đẩy các công ty địa phương


  Nỗ lực tận dụng tình trạng đăng ký của hệ thống thăng tiến nghề nghiệp xây dựng (CCUS) để đánh giá công ty trong lĩnh vực xây dựng trật tự cấp tỉnh đang ngày càng lan rộng. Tính đến cuối tháng 3, số tỉnh công bố sẽ đưa ra các biện pháp khuyến khích như xây dựng mô hình để cộng điểm trong đánh giá kết quả xây dựng và cộng điểm trong phương pháp đánh giá toàn diện đạt 35 nhóm. Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch đã tăng cường nỗ lực tiếp cận các nhóm còn lại, cho rằng đây sẽ là động lực cho các công ty xây dựng địa phương có tỷ lệ đăng ký CCUS có xu hướng thấp. Chúng tôi đặt mục tiêu giới thiệu đánh giá doanh nghiệp ở tất cả các tỉnh vào cuối năm 2022.


  Tính đến cuối tháng 3 năm ngoái, 21 tổ chức và chưa đến một nửa tổng số các tỉnh đã thông báo về việc giới thiệu đánh giá doanh nghiệp. Trong năm qua, 14 nhóm đã quyết định giới thiệu sản phẩm mới. 12 tổ chức còn lại cũng đang trong quá trình xem xét giới thiệu.


  Theo phương pháp đánh giá, 19 nhóm được cộng điểm trong đánh giá kết quả hoạt động xây dựng như xây dựng mô hình, 18 nhóm được cộng điểm trong phương pháp đánh giá toàn diện và 9 nhóm được cộng điểm trong tư cách tham dự thầu, bao gồm cả các nhóm dự kiến ​​được giới thiệu trong năm 2010. Tại đó là 10 nhóm cung cấp hỗ trợ tài chính như máy đọc thẻ.


  Từ số liệu tính đến cuối tháng 2 do Quỹ Khuyến công Xây dựng tổng hợp, có thể thấy việc đăng ký CCUS đang diễn ra khá ì ạch ở các vùng nông thôn. Tỷ lệ nhà thầu đăng ký trong số các nhà thầu được cấp phép xây dựng bình quân trên toàn quốc là 19,8%. Theo quận, theo thứ tự tỷ lệ đăng ký giảm dần ▽ tỉnh Miyagi 29,2% ▽ Tokyo 25,2% ▽ tỉnh Chiba 24,6% ▽ tỉnh Kanagawa 24,0% ▽ tỉnh Hiroshima 23,5% ▽ tỉnh Aichi 23,3% - Tiếp tục.


  Mặt khác, tỷ lệ đăng ký thấp: ▽ tỉnh Wakayama 9,0% tỉnh Nara 11,5%, tỉnh Shiga 11,7% ▽ tỉnh Oita 13,5% tỉnh Nagasaki 13,7% ▽ tỉnh Kochi 13,9% -Như vậy. So sánh trong khối khu vực, tỷ lệ đăng ký có xu hướng cao ở các quận có thành phố cốt lõi.


  Bộ Ngoại giao đã thành lập "Hội nghị liên lạc CCUS theo khối" tại 8 khối trên toàn quốc, trong đó các tỉnh, thành phố do chính phủ chỉ định và các tập đoàn công nghiệp xây dựng tham gia, nhằm thúc đẩy việc sử dụng CCUS trong tất cả các dự án công trình công cộng. Tại cuộc họp đầu tiên, các ý kiến ​​đã được trao đổi về các ví dụ về nỗ lực và cân nhắc của từng chính quyền địa phương, và các chuyến tham quan địa điểm như xây dựng mô hình dưới sự kiểm soát trực tiếp cũng được tổ chức theo trình tự nhằm mục đích tham khảo của các quan chức chính quyền địa phương và các nhà thầu địa phương. Tại cuộc họp thứ hai, sẽ được tổ chức sau tháng 6, các ý kiến ​​và vấn đề dựa trên các chuyến tham quan địa điểm sẽ được tổ chức và các chính sách hành động trong tương lai của từng tỉnh sẽ được thảo luận.

  Zalo
  Hotline