Vietnam Offshore Wind 10GW, Dự án nghiên cứu đầu tư Điện gió xa bờ 10GW tại Việt Nam

Vietnam Offshore Wind 10GW, Dự án nghiên cứu đầu tư Điện gió xa bờ 10GW tại Việt Nam

  Pacific Group và các đối tác Ấn Độ, Nhật Bản đang thiết lập nhóm phát triển một dự án điện gió lớn ngoài khơi, công suất 10GW tại Việt Nam. Dự án đang trong giai đoạn hợp tác và sẽ kêu gọi các nhà cung cấp quỹ quốc tế, nhà cung cấp kỹ thuật và nhà cung cấp thiết bị từ Việt Nam, Hồng Kông, Singapore, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và Châu Âu.

  Pacific Group

  Đề xuất dự án

  Gió ngoài khơi 10GW tại Việt Nam

  Tháng 6 năm 2021


  Mở đầu

  Việt Nam là một ngôi sao đang lên trong lĩnh vực phát triển năng lượng tái tạo ở Châu Á Thái Bình Dương. Việt Nam là một trong 3 quốc gia phát triển năng lượng tái tạo nhanh nhất, chỉ sau Australia và Nhật Bản trong khu vực này. Chính phủ Việt Nam khuyến khích các thành phần tư nhân tham gia cuộc đua phát điện tái tạo từ năm 217 đến nay. Gần đây, hai nhà đầu tư Đan Mạch và Vương quốc Anh đang triển khai các dự án điện gió ngoài khơi quy mô lớn và được Chính phủ Việt Nam hỗ trợ hết mình.

  Trang trại gió ngoài khơi La Gan của nhà đầu tư Đan Mạch có công suất 3,5GW tại tỉnh Bình Thuận, miền Nam Việt Nam

  https://www.offshorewind.biz/2021/05/21/denmark-vietnam-join-forces-on-la-gan-offshore-wind-farm/

  Trang trại gió ngoài khơi Thăng Long của nhà đầu tư Vương quốc Anh với công suất 3,4GW cũng tại tỉnh Bình Thuận

  http://en.thanglongwind.com/about/thang-long-offshore-wind-power-2130.html

  Việt Nam sở hữu nhiều tiềm năng phát triển gió ngoài khơi để cung cấp cho nền kinh tế đang phát triển nhanh của mình. Với bờ biển dài 3000km và các thành phố lớn không xa bờ biển, gió ngoài khơi có thể góp phần rất lớn vào nhu cầu điện ngày càng tăng của quốc gia. Theo ước tính gần đây của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam có thể khai thác tới 500GW gió ngoài khơi để đáp ứng nhu cầu điện của nền kinh tế.

  https://vir.com.vn/global-offshore-wind-leader-rsted-to-set-up-office-in-vietnam-83949.html#:~:text=Official%20estimate%20of%20Vietnam's%20offshore , lượng% 20of% 20stable% 20renewable% 20power.

  Đề xuất dự án

  Tên dự án: Vietnam Offshore Wind

  Công suất: 10GW

  Địa phương dự kiến: Quảng Trị, Nghệ An, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận, Sóc Trăng, Bến Tre hoặc Cà Mau (chọn một trong những tỉnh có biển tốt quỹ có sẵn)

  Nhà phát triển: Pacific Group và các đối tác quốc tế, xâu chuỗi Indo-Pacific 

  Giá trị đầu tư: khoảng 3 tỷ USD / GW

  Công nghệ: từ Mỹ, Nhật hoặc Châu Âu

  Tư vấn đầu tư: đang đàm phán

  Tư vấn kỹ thuật: đang đàm phán 

  Các mốc thời gian

  Ký thỏa thuận thành lập Nhóm dự án, thỏa thuận tư vấn đầu tư, kỹ thuật, tháng 11 năm 2021

  Mời đại sứ quán của quốc gia có nhà đầu tư và nhà cung cấp kỹ thuật vào Nhóm dự án, tháng 12 năm 2021

  Báo cáo ban đầu và họp Thủ tướng Chính phủ, tháng 12 năm 2021

  Thiết kế & dự toán, từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022

  Thu xếp quỹ, thương lượng và đồng ý với nhà đầu tư, tháng 6 năm 2022 đến tháng 10 năm 2022

  Giấy phép đầu tư dự án, tháng 12 năm 2022

  Khởi công dự án, quý 1 năm 2023

  Các phân việc cần thực hiện

  Thành lập Nhóm Dự án bao gồm Pacific Group  và các đối tác nước ngoài
  Lập dự toán số tiền đầu tư cơ bản và bố trí dự án cơ bản
  Thảo luận và ký kết thỏa thuận với các nhà cung cấp quỹ
  Thảo luận và ký kết thỏa thuận với nhà cung cấp kỹ thuật và nhà cung cấp thiết bị
  Ký các hợp đồng đầu tư, cung ứng

  Vai trò của Pacific Group trong dự án 

  Thu xếp các đầu việc ở Việt Nam từ quỹ đất, phối hợp và đàm phán với chính quyền địa phương và trung ương

  Vai trò của nhà phát triển quốc tế (tiết lộ sau NDA)

  Thu xếp vốn, nhà đầu tư và đối tác kỹ thuật, nhà cung cấp thiết bị từ Nhật Bản, Châu Âu, Hoa Kỳ

  Thông tin liên hệ 

  Liên hệ Pacific Group

  Tại Việt Nam

  Ông Lê Ngọc Anh Minh, Chủ tịch Điều hành

  Di động / viber / zalo / line / whatsapp: +84 93 691 7386

  Email: tarominh@gmail.com, ceo@pcgroup.vn

  Tại Nhật Bản

  Tại Nhật Bản 

  Bà Chisato Horiuchi [堀内 千里], Board Secretariat 

  Mobile/viber/zalo/line/whatsapp: +81 90-1692-5770

  Email: hchisatojp@yahoo.co.jp

  Address of headquarter: Unit 101, Royal Kim Son Villa, 112 Nguyen Van Huong Street, Thao Dien Ward, Thu Duc city, Ho Chi Minh, Vietnam

  Website: www.pcgroup.vn 

   

   

  Pacific Group

   

  Project Proposal

  Offshore Wind 10GW in Vietnam

  June 2021


   

  Foreword

  Vietnam is a rising star in renewable energy development in Asia Pacific. Vietnam is among 3 fastest growing renewable energy country just after Australia and Japan in this region. Vietnam Government encourages private sectors to join the race of renewable electricity generation from 217 till now. Recently two investors from Denmark and UK are executing offshore wind projects of large scales and they receive full support from Vietnam Government

  The La Gan Offshore Wind Farm by Demark investor of 3.5GW in Binh Thuan province, South Vietnam

  https://www.offshorewind.biz/2021/05/21/denmark-vietnam-join-forces-on-la-gan-offshore-wind-farm/

  Thang Long Offshore Wind Farm by UK investor of 3.4GW also in Binh Thuan province

  http://en.thanglongwind.com/about/thang-long-offshore-wind-power-2130.html

   Vietnam own intensive potential for developing offshore wind to supply to its fast growing economy. With its coastline of 3000km and big cities not far from the seaside, offshore wind can contribute greatly to the national electricity increasing demand. According to World Bank recent estimation, Vietnam can exploit to 500GW offshore wind to meet electricity demand of its economy

  https://vir.com.vn/global-offshore-wind-leader-rsted-to-set-up-office-in-vietnam-83949.html#:~:text=Official%20estimates%20of%20Vietnam's%20offshore,amounts%20of%20stable%20renewable%20power.

  Project proposal

  Name of project: Vietnam Offshore Wind

  Capacity: 10GW

  Province: Quang Tri province, Nghe An province, Quang Ngai province, Phu Yen province, Binh Dinh province, Khanh Hoa province, Binh Thuan province, Soc Trang province, Ben Tre province or Ca Mau province (select one of those provinces with good sea fund available)


  Developer: Pacific Group & its international partners

  Investment value: about 3bil $/GW

  Technology: from USA, Japan or Europe

  Investment consultant: to be determined

  Technical consultant: to be determined

  Timeline

  Signing agreements to establish Project Team, the agreements of consultancy for investment, technical, November 2021

  Invite embassy of country of investors and technical provider to the Project Team, December 2021

  Initial report and meeting the Prime Minister, December 2021

  Design & estimation, from December 2021 to June 2022

  Fund arrangement, investor negotiation and agreeing, June 2022 to Oct 2022

  Project investment license, December 2022

  Project ground breaking, 1st quarter of 2023

  What we need to do now

  1. Establish the Project Team including Pacific Group and foreign partners
  2. Estimate the basic investment amount and basic project layout
  3. Discuss and agree with funds providers
  4. Discuss and agree with technical provider and equipment provider
  5. Sign above agreements

  What are Pacific Group role

  To arrange all things in Vietnam from land funds, coordinating and negotiating with local and central goverment

  What are the role of the international developer (name disclosed after NDA)

  To arrange funds, investors and technical partner, equipment provider from Korea, Japan, Europe, USA


  Contact

  From Pacific Group

  In Vietnam

  Mr. Le Ngoc Anh Minh, Executive President

  Mobile/viber/zalo/line/whatsapp: +84 93 691 7386

  Email: tarominh@gmail.com, ceo@pcgroup.vn

  In Japan

  Ms. Chisato Horiuchi, [堀内 千里] Board Secretariat 

  Mobile/viber/zalo/line/whatsapp: +81 90-1692-5770

  Email: hchisatojp@yahoo.co.jp

  Address of headquarter: Unit 101, Royal Kim Son Villa, 112 Nguyen Van Huong Street, Thao Dien Ward, Thu Duc city, Ho Chi Minh, Vietnam

  Website: www.pcgroup.vn 

   

  12 Top-Rated Beaches in Vietnam | PlanetWare

  Zalo
  Hotline