Việc xả nước đã xử lý ở Fukushima Daiichi lần thứ hai sẽ bắt đầu vào ngày 5 / TEPCO HD bắt đầu công việc xác nhận vào ngày hôm sau

Việc xả nước đã xử lý ở Fukushima Daiichi lần thứ hai sẽ bắt đầu vào ngày 5 / TEPCO HD bắt đầu công việc xác nhận vào ngày hôm sau

     Công ty Điện lực Tokyo Holdings (HD) sẽ bắt đầu xả lần thứ hai vào đại dương nước được xử lý bằng hệ thống loại bỏ đa hạt nhân (ALPS) tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi vào ngày 5. Có hai bước để phát hành. Đầu tiên, bắt đầu từ ngày mai thứ 3, khoảng 1 mét khối nước đã qua xử lý tại bể đo lường và xác nhận sẽ được pha loãng với khoảng 1.200 mét khối nước biển và chứa vào bể nước thượng nguồn. Sau khi xác nhận rằng việc pha loãng theo đúng kế hoạch, việc phát hành sẽ bắt đầu vào ngày 5. Giống như lần đầu tiên, khoảng 7.800 mét khối nước đã qua xử lý sẽ được thải ra trong vòng 17 ngày.

    Zalo
    Hotline