Ủy ban giám sát phê duyệt tổ chức diện rộng vay 120 tỷ yên/tăng trợ cấp năng lượng tái tạo

Ủy ban giám sát phê duyệt tổ chức diện rộng vay 120 tỷ yên/tăng trợ cấp năng lượng tái tạo

    Tại cuộc họp ngày 29, Ủy ban Giám sát Thương mại Điện và Khí đốt đã phê duyệt đơn đăng ký do Tổ chức Xúc tiến Quản lý Điện lực Khu vực (tổ chức khu vực) đệ trình để phê duyệt khoản vay 120 tỷ yên. Theo đơn đăng ký, ''trợ cấp điều chỉnh'' mà một tổ chức trên diện rộng cung cấp hàng tháng cho các công ty điện lực mua điện năng lượng tái tạo dựa trên Đạo luật các biện pháp đặc biệt về năng lượng tái tạo đang tăng lên do giảm chi phí có thể tránh được do sự sụt giảm trong giá thị trường điện bán buôn. . Mặt khác, các khoản "thanh toán" thu được từ các công ty điện lực ngày càng giảm do đơn giá phụ phí năng lượng tái tạo giảm, đồng thời có lo ngại rằng chênh lệch thu nhập và chi tiêu có thể dẫn đến thiếu vốn tạm thời.

    Mối quan hệ giữa trợ cấp điều chỉnh và thanh toán

    Zalo
    Hotline