Ủy ban Giám sát mở rộng phạm vi cấm nắm giữ đồng thời/Do rò rỉ thông tin giữa truyền tải, phân phối điện và bán lẻ điện

Ủy ban Giám sát mở rộng phạm vi cấm nắm giữ đồng thời/Do rò rỉ thông tin giữa truyền tải, phân phối điện và bán lẻ điện

    Tại cuộc họp chuyên gia thiết kế hệ thống ngày 29, Ban Thư ký Ủy ban Giám sát Thương mại Điện khí đã trình bày đề xuất mở rộng phạm vi cấm đảm nhiệm các chức vụ đồng thời theo quy định tại sắc lệnh cấp bộ về trao đổi nhân sự giữa các công ty truyền tải, phân phối điện nói chung và các công ty trực thuộc của họ. các công ty. Biện pháp này được thực hiện trong bối cảnh vấn đề rò rỉ thông tin của các công ty điện lực được phát hiện vào năm ngoái. Hiện tại, các chức vụ kiêm nhiệm như giám đốc đều bị cấm, nhưng để ngăn chặn tái diễn, phạm vi cấm đảm nhiệm các chức vụ sẽ được mở rộng để bao gồm cả những nhân viên làm việc tại các công ty truyền tải và phân phối điện nói chung, nơi có thể thu được thông tin không công khai. Chính sách này nghiêm cấm nhân viên đảm nhiệm các vị trí liên quan đến xử lý thông tin thuê bao tại các bộ phận như hoạt động bán lẻ điện tại các công ty liên kết.

     

    Zalo
    Hotline