Ủy ban giá/Khắc phục thiên tai và nước/cung cấp nước công nghiệp được bổ sung vào chỉ số vật liệu ngành

Ủy ban giá/Khắc phục thiên tai và nước/cung cấp nước công nghiệp được bổ sung vào chỉ số vật liệu ngành

  Hội đồng Nghiên cứu Giá Xây dựng (chủ tịch: Masanori Shirato) sẽ bổ sung ``khắc phục thảm họa'' và ``cấp nước/cung cấp nước công nghiệp'' vào danh mục chỉ số ngành của ``Chỉ số Giá Vật liệu Xây dựng'' được công bố hàng năm. tháng. Khi tính toán từng chỉ số, tình trạng sử dụng vật liệu thực tế được phản ánh, trong đó tập trung vào bê tông trộn sẵn và các sản phẩm bê tông thứ cấp để khắc phục thảm họa và các sản phẩm kim loại như ống thép và van cấp nước. Nó sẽ được sử dụng như một chỉ số tham khảo bởi các bên liên quan thuộc khu vực công và tư nhân liên quan đến việc phục hồi và tái thiết các khu vực bị thiên tai cũng như duy trì và đổi mới cơ sở hạ tầng nước.

  Bổ sung vào lĩnh vực xây dựng dân dụng chỉ số giá vật liệu xây dựng. Hiện có ba chỉ số ngành: đường giao thông, kiểm soát lũ lụt và thoát nước. Việc bổ sung này được thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan trong ngành trước tần suất thiên tai quy mô lớn ngày càng tăng và vấn đề thay thế các đường ống nước cũ. Do sự khác biệt trong việc sử dụng ống thép và ống PVC, hệ thống cấp thoát nước/nước công nghiệp được lập chỉ mục riêng.

  Giống như chỉ số hiện tại, các giá trị được hiển thị cho từng thành phố trong số 10 thành phố lớn, với giá nguyên liệu trung bình năm 2015 được đặt là 100. Chỉ số khắc phục thảm họa dễ bị ảnh hưởng bởi giá bê tông trộn sẵn, vốn có đặc điểm khu vực rõ ràng và xu hướng có xu hướng khác nhau giữa các thành phố. Người ta cho rằng chỉ số cấp nước và cấp nước công nghiệp, vốn có tỷ trọng cao về sản phẩm kim loại, không mang tính khu vực nhiều, có xu hướng giống nhau ở mỗi thành phố.

  Hội đồng Nghiên cứu Giá sẽ tiếp tục xem xét mở rộng các biến thể trong chỉ số mà họ công bố dựa trên các cuộc khảo sát nhu cầu. Ví dụ: khi xảy ra thảm họa cục bộ, chẳng hạn như trận động đất ở bán đảo Noto, chỉ số hiện có của từng thành phố trong số 10 thành phố lớn là không đủ. Cụ thể, họ đang xem xét tính toán chỉ số cho từng thủ phủ của tỉnh.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:  https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:  https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline