Ủy ban Điều tiết lần đầu trao đổi ý kiến ​​với các trường đại học/tập trung vào phương pháp đào tạo nguồn nhân lực pháp lý

Ủy ban Điều tiết lần đầu trao đổi ý kiến ​​với các trường đại học/tập trung vào phương pháp đào tạo nguồn nhân lực pháp lý

    Vào ngày 12, Cơ quan Quản lý Hạt nhân đã tổ chức cuộc họp đầu tiên để trao đổi ý kiến ​​về Dự án Phát triển Nguồn nhân lực Quy định Hạt nhân. Các quan chức của trường đại học sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về các dự án đủ điều kiện nhận trợ cấp. Đã có một số yêu cầu ủy ban quản lý kéo dài thời gian của dự án với các lý do như thời gian đào tạo và đánh giá dự án. Đáp lại, Chủ tịch NRA Shinsuke Yamanaka bày tỏ sự hiểu biết, nói rằng: ``Nếu chúng tôi nhận được đơn đăng ký từ một số lượng lớn các trường đại học, chúng tôi cần phải suy nghĩ cẩn thận.''

    Chúng tôi đã nghe từ các quan chức trường đại học về những yêu cầu cải tiến và những khó khăn liên quan đến dự án của họ.

    Dự án Phát triển Nguồn nhân lực Quy định Hạt nhân đã được Cơ quan Quản lý Hạt nhân trợ cấp hàng năm kể từ năm tài chính 2016 cho các nghiên cứu liên quan đến các quy định hạt nhân do các trường đại học và các tổ chức khác thực hiện.

    Zalo
    Hotline