Ube của Nhật Bản ngừng sản xuất amoniac hóa lỏng vào năm 2030

Ube của Nhật Bản ngừng sản xuất amoniac hóa lỏng vào năm 2030

  [Vui lòng đăng ký trang Youtube của Pacific Group tại

  https://www.youtube.com/channel/UCAxje1GxiUpZD6MEcR0f5Jg/videos

  Chúng tôi có các buổi chia sẻ về kinh doanh thực tế hàng tuần]

  Ube của Nhật Bản ngừng sản xuất amoniac hóa lỏng vào năm 2030
  Công ty hóa dầu Nhật Bản Ube có kế hoạch ngừng sản xuất amoniac hóa lỏng vào năm 2030 như một phần trong nỗ lực hợp lý hóa hoạt động kinh doanh và đạt được mục tiêu khử cacbon.

  Ube tiết lộ trong kế hoạch kinh doanh tháng 4 năm 2022 đến tháng 3 năm 2025 rằng họ có mục tiêu ngừng sản xuất vì nhà máy amoniac hóa lỏng của họ ở tỉnh Yamaguchi, miền tây nam nước này đang già cỗi và quy trình sản xuất thải ra khí nhà kính (GHGs). Công ty sản xuất amoniac hóa lỏng từ than cốc và than đá. Ube không tiết lộ năng lực sản xuất của nhà máy.

  Ube nêu quan ngại về tính bền vững của hoạt động kinh doanh amoniac trong dài hạn do áp lực ngày càng tăng đối với việc khử cacbon tại một cuộc họp nhà đầu tư vào tháng 5 năm 2021.

  Ube đang dần chuyển hướng sang các sản phẩm sạch hơn như amoniac xanh lam và xanh lục. Amoniac xanh được tạo ra theo cách tương tự như amoniac thông thường nhưng với CO2 sản phẩm phụ của nó được thu giữ và lưu trữ, trong khi amoniac xanh được sản xuất bằng cách sử dụng hydro và năng lượng tái tạo.

  Công ty đã hợp tác với các nhà sản xuất hóa dầu trong nước Sumitomo Chemical, Mitsui Chemicals và Mitsubishi Gas Chemical vào tháng 12 năm ngoái để tìm kiếm nguồn cung cấp amoniac “sạch” ổn định. Ube cũng tham gia vào một nghiên cứu chung về việc sử dụng amoniac xanh làm nhiên liệu hàng hải vào tháng 6 năm 2021.

  Ube đang đặt mục tiêu giảm phát thải KNK xuống 2,4 triệu tấn / năm vào năm 2030-31 từ mức ước tính 4,2 triệu tấn / năm trong giai đoạn 2021-22.

  Zalo
  Hotline