Tương lai của năng lượng - Các nhà khoa học tiết lộ lộ trình đưa pin mặt trời Perovskite/Silicon Tandem ra thị trường

Tương lai của năng lượng - Các nhà khoa học tiết lộ lộ trình đưa pin mặt trời Perovskite/Silicon Tandem ra thị trường

    Perovskite Silicon Tandem Solar Cell KAUST

    Zalo
    Hotline