Từ Phát thải đến giải pháp: Sức mạnh của tín chỉ carbon

Từ Phát thải đến giải pháp: Sức mạnh của tín chỉ carbon

  Từ Phát thải đến giải pháp: Sức mạnh của tín chỉ carbon

  Tín dụng carbon đại diện cho giấy phép hoặc chứng chỉ cho phép chủ sở hữu thải ra một tấn carbon dioxide hoặc tương đương với các loại khí nhà kính khác. Chúng thường được giao dịch trên thị trường carbon do chính phủ hoặc tổ chức quốc tế thành lập. Ý tưởng cơ bản là tạo ra động lực tài chính cho các thực thể để giảm lượng khí thải bằng cách đầu tư vào công nghệ sạch, áp dụng các biện pháp bền vững hoặc bảo tồn các khu rừng hấp thụ carbon dioxide.

  No alt text provided for this image

  Quá trình này bắt đầu bằng việc đặt ra mức trần về tổng lượng phát thải trong một khu vực pháp lý hoặc ngành công nghiệp cụ thể, thường dựa trên các đánh giá khoa học về những gì cần thiết để giảm thiểu biến đổi khí hậu. Giới hạn này xác định tổng lượng tín dụng carbon có sẵn để phát hành. Các đơn vị phát thải dưới mức giới hạn được phân bổ có thể bán tín dụng vượt quá mức phân bổ của mình cho những đơn vị vượt quá mức phân bổ của họ, tạo ra thị trường giao dịch carbon.

  Định mức và Thương mại: Theo hệ thống này, chính phủ đặt ra mức trần phát thải và ban hành một số lượng định mức tương ứng, mỗi định mức đại diện cho một lượng phát thải cụ thể. Các công ty có thể mua và bán các khoản trợ cấp này trong một thị trường được quản lý.
  Cơ chế phát triển sạch (CDM): Được thành lập theo Nghị định thư Kyoto, CDM cho phép các nước phát triển đầu tư vào các dự án giảm phát thải ở các nước đang phát triển. Các dự án này tạo ra mức giảm phát thải được chứng nhận (CER), có thể được giao dịch trên phạm vi quốc tế.
  Các chương trình đền bù tự nguyện: Các cá nhân, công ty hoặc tổ chức có thể tự nguyện mua tín chỉ carbon để bù đắp cho lượng khí thải carbon của họ. Các chương trình này thường tài trợ cho các dự án năng lượng tái tạo, nỗ lực trồng rừng hoặc sáng kiến ​​thu giữ khí mê-tan.

  Hiệu quả của tín dụng carbon trong việc giảm thiểu biến đổi khí hậu phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm mức độ nghiêm ngặt của giới hạn phát thải, tính toàn vẹn của cơ chế giám sát và xác minh cũng như tính minh bạch của thị trường carbon. Các nhà phê bình cho rằng tín dụng carbon có thể cho phép những người gây ô nhiễm tiếp tục phát thải khí nhà kính mà không làm giảm đáng kể lượng khí thải của chính họ. Ngoài ra, còn có những lo ngại về khả năng gian lận và tính toán hai lần lượng giảm phát thải.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline