Truyền tải và phân phối điện Kyushu và Kyuken cùng phát triển khẩu hiệu an toàn / 4 loại áp phích cho bốn mùa

Truyền tải và phân phối điện Kyushu và Kyuken cùng phát triển khẩu hiệu an toàn / 4 loại áp phích cho bốn mùa

  Trung tâm Công nghệ Trạm biến áp và Truyền tải và Phân phối Điện Kyushu (Giám đốc: Ryoji Ikeda) đã tạo ra khẩu hiệu an toàn nhằm nâng cao nhận thức về an toàn tại các công trường. Cụm từ này được Kuken phát minh ra khoảng 30 năm trước và dựa trên một cụm từ ngắn gọn, dễ hiểu được truyền tụng tại hiện trường. Bốn loại áp phích cũng được tạo ra để quảng bá sự kiện này. Để loại trừ các vụ tai nạn nghiêm trọng, nhà thầu xây dựng và nhà thầu đang phối hợp thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai.

  Poster được thực hiện nhằm lan tỏa khẩu hiệu an toàn (trái dành cho mùa đông, bên phải dành cho mùa xuân)

  Mời đối tác xem hoạt động của Pacific co.ltd:
  Fanpage:  
   https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:   https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLtd

  Zalo
  Hotline