Trụ sở kinh doanh năng lượng tái tạo của Kansai Electric Power

Trụ sở kinh doanh năng lượng tái tạo của Kansai Electric Power

    ◆ Dự án tái sinh thủy điện thế hệ tiếp theo/Cánh tay cho tương lai của doanh nghiệp thủy điện

    Năm ngoái, Điện lực Kansai đã khởi động một dự án tạo ra thế hệ thủy điện tiếp theo. Tám người tham gia, chủ yếu ở độ tuổi 20 và 30, đã tham gia thảo luận tập trung vào các vấn đề như đối phó với biến đổi khí hậu, tình trạng thiếu lao động do tỷ lệ sinh giảm và dân số già đi cũng như tạo ra một môi trường làm việc bổ ích. Để truyền lại ngọn đuốc kinh doanh thủy điện cho tương lai, tầm nhìn tương lai mà họ đã vạch ra là gì?

    Zalo
    Hotline