Tre: Nguồn năng lượng tái tạo tiếp theo?

Tre: Nguồn năng lượng tái tạo tiếp theo?

  Một bài báo mới cho rằng tre là một nguồn năng lượng bền vững đầy hứa hẹn do tốc độ tăng trưởng nhanh và khả năng hấp thụ carbon dioxide, bên cạnh tiềm năng được xử lý thành cồn sinh học, khí sinh học và các sản phẩm năng lượng sinh học khác.

  năng lượng tre

  Một bài báo mới đăng trên tạp chí GCB Bioenergy khám phá lý do tại sao tre có thể là nguồn năng lượng tái tạo bền vững, thân thiện với môi trường, có thể đóng vai trò thay thế cho nhiên liệu hóa thạch.

  Các tác giả nêu bật sự phát triển nhanh chóng của tre, khả năng hấp thụ carbon dioxide thành thạo và khả năng đóng góp một lượng oxy đáng kể cho môi trường.

  Chúng mô tả các quy trình khác nhau—chẳng hạn như lên men và nhiệt phân—có thể được thực hiện để chuyển đổi nguyên liệu thô thành cồn sinh học, khí sinh học và các sản phẩm năng lượng sinh học khác.

  Một công cụ với những hạn chế hiện đang có sẵn để lựa chọn các loài tre thích hợp nhất cho các quy trình sản xuất năng lượng sinh học khác nhau.

  Tác giả đầu tiên Zhiwei Liang, thuộc Đại học Nông nghiệp và Khoa học Đời sống Hungary cho biết: “Chúng tôi đã tiến hành xem xét các phương pháp chuyển đổi năng lượng cho sinh khối tre và nhận thấy rằng ethanol sinh học và than sinh học là những sản phẩm chính thu được. “Vì thành phần hóa học của tre khác nhau giữa các loài khác nhau, các nỗ lực nghiên cứu trong tương lai nên tập trung vào việc thu thập một bộ dữ liệu định lượng rộng rãi hơn để chọn các loài có lợi cho việc giảm thiểu thời gian và chi phí tiền xử lý sinh khối.”

  Tham khảo: “Tiềm năng sử dụng tài nguyên tre trong hệ thống năng lượng và công nghệ chuyển đổi giá trị gia tăng năng lượng” của Zhiwei Liang, András Neményi, Gergő Péter Kovács và Csaba Gyuricza, ngày 21 tháng 6 năm 2023, GCB Bioenergy .

  Zalo
  Hotline