[Trận động đất ở bán đảo Noto] Tập đoàn điện lực Hokuriku đoàn kết dưới khẩu hiệu

[Trận động đất ở bán đảo Noto] Tập đoàn điện lực Hokuriku đoàn kết dưới khẩu hiệu

    Vào ngày 10, Chủ tịch Điện lực Hokuriku Koji Matsuda và Chủ tịch Truyền tải và Phân phối Điện lực Hokuriku Kazuya Tanada đã gửi thông điệp của chủ tịch tới toàn thể nhân viên. Ngay sau khi trận động đất ở bán đảo Noto xảy ra vào ngày 1, Tập đoàn Điện lực Hokuriku đã thành lập trụ sở ứng phó thiên tai để khôi phục tình trạng mất điện và hư hỏng thiết bị, đồng thời hủy thông điệp đầu năm mới từ chủ tịch nước. Thông qua thông điệp này, hai vị chủ tịch đã truyền tải sự sẵn sàng ứng phó với thảm họa của tập đoàn như một, đồng thời kêu gọi chia sẻ khẩu hiệu ``One Heart, Noto'' (logo), được thành lập để huy động mọi nỗ lực.

    Khẩu hiệu mà chúng tôi đặt ra để đoàn kết những nỗ lực chung của mình: ``Hãy đoàn kết trái tim của chúng ta, Noto.''

    Cả hai tổng thống đều bắt đầu bằng việc bày tỏ lời chia buồn tới các nạn nhân của thảm họa. Ông giải thích rằng khẩu hiệu này được xây dựng với hy vọng đoàn kết trái tim của cộng đồng địa phương, các công ty tập đoàn, công ty đối tác và tất cả những người mong muốn tái thiết.

    Zalo
    Hotline