Tohoku Electric Power sử dụng PPA/JR East ngoài cơ sở cho năng lượng gió FIT

Tohoku Electric Power sử dụng PPA/JR East ngoài cơ sở cho năng lượng gió FIT

    Công ty Điện lực Tohoku đã thông báo vào ngày 18 rằng họ sẽ cung cấp dịch vụ PPA (hợp đồng mua bán điện) bên ngoài bằng cách sử dụng các nhà máy điện gió đã hết thời gian mua FIT (giá bán điện). Năng lượng tái tạo sẽ được cung cấp cho Tòa nhà trụ sở JR East Tohoku (Thành phố Sendai) thông qua Dịch vụ Năng lượng Tohoku (Tohoku ESCO, Thành phố Sendai, Chủ tịch: Eiichi Funada), nhà cung cấp điện bán lẻ trong tập đoàn công ty. Đây là sáng kiến ​​đầu tiên ở khu vực Tohoku sử dụng năng lượng gió FIT.

    Zalo
    Hotline