Toda Construction và cộng sự / Thí nghiệm trình diễn sự hợp tác giữa robot và cửa an ninh, thử nghiệm với nhiều robot

Toda Construction và cộng sự / Thí nghiệm trình diễn sự hợp tác giữa robot và cửa an ninh, thử nghiệm với nhiều robot

  Vào ngày 19, năm công ty bao gồm Toda Construction đã công bố một thí nghiệm trình diễn “sự hợp tác giữa robot và cửa an ninh” tại Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Tsukuba của công ty ở Thành phố Tsukuba, Tỉnh Ibaraki. Robot tự động đóng mở các cửa an ninh một cách trơn tru, cho phép nó di chuyển giữa các khu vực có mức độ an ninh khác nhau. Người ta cũng xác nhận rằng nhiều robot đã xếp hàng chờ trước và sau cửa an ninh và chạy mà không va chạm.

  CC1 (phía trước) và Riborg đang đợi trước cửa an ninh

  Đối với thử nghiệm, ALSOK đã cung cấp robot bảo mật/hướng dẫn ``Reborg Z'' và NEC Nets Si đã cung cấp robot dọn dẹp ``PUDU CC1 (CC1).'' Kumahira, công ty xử lý các sản phẩm an ninh, cung cấp cửa an ninh và Toda Construction cung cấp ổ khóa điện và cửa tự động bên trong cơ sở. Máy chủ kiểm soát truy cập điều khiển việc đóng mở cửa an ninh, cửa khóa điện, cửa tự động sử dụng hệ thống của Mitsubishi Electric Building Solutions. Vào ngày hôm đó, các quan chức từ nhiều công ty và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp đã đi tham quan cơ sở này.

  Trong thử nghiệm, máy chủ kiểm soát truy cập và mỗi robot được liên kết bằng một giao diện chung. Khi robot đi đến khu vực có cấp độ bảo mật khác, nó dừng lại trước cửa bảo mật, liên lạc với máy chủ kiểm soát truy cập và đăng ký sử dụng khu vực đó. Sau khi đăng ký, yêu cầu mở cổng và đi qua. Cửa an ninh thường được mở và đóng bằng cách sử dụng các cảm biến đặt ở trên cao để dự đoán người vào và ra khỏi cửa, nhưng khi robot đi qua, chúng tôi đã áp dụng cơ chế sử dụng cảm biến ở dưới cùng của cửa để mở và đóng ngay cả khi robot ngắn như CC1.

  Riborg cũng trình diễn cách mở khóa cửa điện của phòng tiếp tân, giả sử anh ta đang hướng dẫn du khách. Một đại diện của Toda Construction cho biết: ``Chúng tôi cũng đang thử nghiệm khoảng 20 kịch bản khác, bao gồm cả việc sử dụng cửa tự động.''

  Sau cuộc thử nghiệm, Morimichi Toda, giám đốc điều hành kiêm phó chủ tịch bộ phận đổi mới của công ty, cho biết: ``Trong tương lai, các nhà xây dựng tòa nhà sẽ cần hiểu rõ cơ sở hạ tầng cho robot di chuyển bên trong các tòa nhà.'' Chuẩn bị cơ sở hạ tầng robot là một đóng góp quan trọng đối với xã hội, đó là sự thật.”

  Zalo
  Hotline