Tỉnh Osaka/Mở rộng phạm vi áp dụng dịch vụ thuê ngoài quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật dân dụng toàn diện sẽ được phản ánh trong kế hoạch dài hạn tiếp theo

Tỉnh Osaka/Mở rộng phạm vi áp dụng dịch vụ thuê ngoài quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật dân dụng toàn diện sẽ được phản ánh trong kế hoạch dài hạn tiếp theo

  Tỉnh Osaka đang nỗ lực mở rộng phạm vi “gia công quản lý toàn diện”, là một hợp đồng kéo dài nhiều năm để bảo trì và quản lý nhiều cơ sở hạ tầng, bao gồm các cơ sở thuộc thẩm quyền của các văn phòng kỹ thuật dân dụng. Cho đến nay, nó đã được một số văn phòng kỹ thuật dân dụng nhắm tới mục tiêu bảo trì và làm sạch đường bộ, nhưng bằng cách mở rộng phạm vi áp dụng, chúng tôi hướng tới tăng tính kinh tế theo quy mô cho các nhà thầu và thực hiện quản lý và bảo trì hiệu quả và bền vững. Nó được lên kế hoạch phản ánh trong kế hoạch tiếp theo của tỉnh nhằm kéo dài tuổi thọ của các cơ sở hạ tầng đô thị.

  Chính sách này đã được trình bày tại ủy ban tổng duyệt đầu tiên của Hội đồng công nghệ quản lý và bảo trì cơ sở hạ tầng đô thị tỉnh Osaka (do Susumu Inoue, giáo sư tại Viện Công nghệ Osaka chủ trì) tổ chức vào ngày 14. Văn phòng kỹ thuật dân dụng tỉnh đã giới thiệu dịch vụ thuê ngoài quản lý toàn diện cho công việc bảo trì và vệ sinh đường bộ trong phạm vi thẩm quyền của văn phòng kỹ thuật dân dụng Ikeda.

  Cuộc họp đầu tiên nhấn mạnh sự cần thiết phải mở rộng phạm vi hợp đồng quản lý toàn diện để bao gồm việc bảo trì và quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật dân dụng, do cảm giác khủng hoảng về số lượng cơ sở hạ tầng cũ ngày càng tăng và sự suy giảm không thể ngăn cản được về số lượng nhân viên kỹ thuật chịu trách nhiệm về nó. Anh ấy một lần nữa cho thấy rằng anh ấy biết rằng có.

  Ngoài việc mở rộng dự án bao gồm công việc kiểm tra, bảo trì và sửa chữa ngoài bảo trì và dọn dẹp, đồng thời triển khai nó đến các văn phòng kỹ thuật dân dụng khác, chúng tôi sẽ khám phá nhiều phương pháp khác nhau tùy thuộc vào tình hình thực tế ở từng khu vực.

  Khi xem xét các trường hợp ứng dụng, chúng tôi cũng tham khảo sáng kiến ​​``Quản lý chiến lược phục hồi cơ sở hạ tầng khu vực (Gunmane)'' của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch, trong đó cơ sở hạ tầng địa phương được duy trì và quản lý bởi nhiều chính quyền địa phương. Xét rằng các chính quyền địa phương trong tỉnh, chẳng hạn như Thành phố Kaizuka, đã được chọn làm khu vực kiểu mẫu, ``Điều quan trọng là tăng cường tính kinh tế theo quy mô trong các hoạt động bảo trì và quản lý từ góc độ bảo vệ và nuôi dưỡng các nhà thầu.''

  Chính quyền tỉnh đang nỗ lực mở rộng ứng dụng gia công quản lý toàn diện cho tất cả các cơ sở hạ tầng do thiếu nhân viên kỹ thuật dân dụng. Ngoài cơ sở hạ tầng kỹ thuật dân dụng, năm ngoái còn có một trường hợp về hợp đồng quản lý toàn diện bao gồm thiết kế, xây dựng và bảo trì cơ sở lò đốt rác tại cơ sở xử lý nước thải ở Thành phố Ibaraki (Trung tâm Central Water Mirai). Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận về việc tạo ra các hệ thống quản lý và bảo trì bền vững, hướng tới việc sửa đổi kế hoạch tuổi thọ.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:   https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:   https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline