Tỉnh Oita/BTO về việc tổ chức lại Cảng Beppu (Thành phố Beppu), thực hiện kế hoạch phát triển thông qua khảo sát đối thoại, v.v.

Tỉnh Oita/BTO về việc tổ chức lại Cảng Beppu (Thành phố Beppu), thực hiện kế hoạch phát triển thông qua khảo sát đối thoại, v.v.

   Tỉnh Oita đã quyết định sử dụng phương pháp tiếp cận PFI BTO (xây dựng, chuyển giao và vận hành) để phát triển nhà ga giao thông công cộng và các cơ sở thu hút khách hàng trong dự án tái tổ chức Cảng Beppu (Thành phố Beppu), trong đó tỉnh sẽ chủ trì. Chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu tính khả thi của việc giới thiệu PFI vào năm tài chính 2023 và xác nhận tính hiệu quả của việc giới thiệu PFI. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiến hành tìm hiểu thị trường (nghiên cứu thị trường tương tác) với các doanh nghiệp tư nhân và điều tra các trường hợp phát triển cảng trước đây thông qua hợp tác công-tư để hiện thực hóa ý tưởng phát triển.

  Tại Cảng Beppu, các kế hoạch bao gồm đào sâu bến cảng trên quy mô lớn ở khu vực Ishigaki, nạo vét khu neo đậu và mở rộng luồng để có thể đón các chuyến phà lớn hơn và tạo ra sự nhộn nhịp hơn. Khoảng 6 ha sẽ được chỉ định làm khu vực dự án PFI, nhà kho hành khách sẽ được tổ chức lại và nhà ga giao thông sẽ được phát triển. Một trung tâm trao đổi du lịch cũng được lên kế hoạch cho cơ sở này.

  Tỉnh đã tiến hành một nghiên cứu khả thi về việc giới thiệu PFI trong năm tài chính 2017 và quyết định tiến hành xem xét PFI kiểu BTO, nhưng nghiên cứu này đã tạm thời bị đình chỉ do đại dịch coronavirus.

  Có tính đến những thay đổi về giá trị xã hội của các cơ sở thu hút khách hàng, chúng tôi đã quyết định điều tra khả năng giới thiệu lại hệ thống này vào năm tài chính 2023. Cuộc khảo sát tiếp tục khẳng định mức độ sẵn sàng tham gia cao của các doanh nghiệp tư nhân và tính hiệu quả của VFM (giá trị đồng tiền).

  Chính phủ chịu trách nhiệm phát triển cảng có độ sâu 8 mét và dài 250 mét. Dự án sẽ bao gồm việc xây dựng một bến cảng sâu 5,5 mét gần tỉnh và tạo quỹ đất cho các dự án PFI. Công trình xây dựng quốc gia vẫn chưa được thương mại hóa và tiến độ xây dựng, bao gồm cả công việc của tỉnh, vẫn chưa được xác định. Tỉnh đang yêu cầu chính phủ quốc gia thương mại hóa dự án càng sớm càng tốt.

  Tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện các dự án PFI kiểu BTO, bao gồm Dự án Tái thiết Nhà ga Hành khách Tempozan (Phường Minato, Thành phố Osaka), lễ hoàn thành được tổ chức vào ngày 5 và Dự án Phát triển Nhà ga Quốc tế Khu vực Cảng Nagasaki (Thành phố Nagasaki) , nơi dự kiến ​​xây dựng. Điều tra các trường hợp phát triển cảng trước đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc phỏng vấn với các công ty xây dựng, nhà phát triển và các nhà điều hành kinh doanh khác để hiểu sâu hơn về hình ảnh phát triển.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:  https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:  https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline