Tỉnh Nara/PPP nước, thông báo công khai về công việc nghiên cứu khả thi sẽ được xem xét cho hệ thống thoát nước lưu vực

Tỉnh Nara/PPP nước, thông báo công khai về công việc nghiên cứu khả thi sẽ được xem xét cho hệ thống thoát nước lưu vực

  Tỉnh Nara sẽ bắt đầu khảo sát các dự án thoát nước lưu vực để chuẩn bị triển khai ``Nước PPP'' mà chính phủ đã đề xuất như một phương thức hợp tác công tư. Do các công trình thoát nước tiếp tục cũ đi và nhu cầu cải tạo và làm mới dự kiến ​​sẽ tăng lên, nên việc quản lý các công trình này trong phạm vi ngân sách hạn hẹp sẽ có những hạn chế, do đó, bí quyết của khu vực tư nhân sẽ được tận dụng để bảo trì bền vững các công trình này. Vào ngày 20, đấu thầu cạnh tranh công khai đã được công bố cho ``Nghiên cứu khả thi giới thiệu PPP nước của tỉnh Nara''. Việc tham gia sẽ được chấp nhận cho đến ngày 4 tháng 3 và hồ sơ dự thầu sẽ được mở vào ngày 18. Các nhà thầu thành công sẽ được xác định bằng phương pháp đánh giá toàn diện.

  ``Kế hoạch hành động PPP/PFI'' đã được sửa đổi vào tháng 6 năm ngoái, nhằm mục đích tăng quy mô kinh doanh lên 30 nghìn tỷ yên trong 10 năm cho đến năm 2031. Mục đích là thực hiện tổng cộng 575 dự án trong các lĩnh vực ưu tiên như sân bay, sân vận động và nhà thi đấu. Ngoài các nhượng bộ thông thường (quyền vận hành các cơ sở công cộng, v.v.), nhiều phương thức hợp tác công tư khác nhau sẽ được áp dụng trong lĩnh vực nước và nước thải, bao gồm các phương pháp quản lý tổng hợp và quản lý đổi mới.

  Tỉnh sẽ xem xét áp dụng các phương thức hợp tác công tư, bao gồm cả PPP cấp nước, cho các dự án thoát nước lưu vực. Trên cơ sở khảo sát ý định tham gia của doanh nghiệp, hiểu rõ tác dụng của việc giới thiệu và quyết định phương án kinh doanh.

  Điều kiện tham gia đấu thầu là đăng ký vào bộ phận "thoát nước" của một nhà tư vấn xây dựng hoặc "công việc điều tra và phân tích" như mua hàng hóa và thực hiện công việc nghiên cứu thị trường để giới thiệu PPP/PFI do chính quyền quốc gia, địa phương đặt hàng, hoặc Tập đoàn Công trình Nước thải Nhật Bản (JS) Có thành tích hoàn thành hợp đồng ban đầu. Thời gian nộp hồ sơ dự thầu là từ ngày 8 tháng 3 đến ngày 15 tháng 3. Sau khi mở thầu, các đề xuất kỹ thuật sẽ được gửi từ các nhà thầu tiềm năng, giá thầu và chi tiết đề xuất sẽ được đánh giá để xác định nhà thầu thành công.

  Mục tiêu là ba khu xử lý (quận xử lý thứ nhất, thứ hai và sông Uda) của dự án thoát nước thượng nguồn sông Yamato/lưu vực sông Uda và khu xử lý Yoshinogawa của dự án thoát nước lưu vực sông Yoshino. Trung tâm thanh lọc ở khu xử lý đầu tiên là trung tâm lâu đời nhất và bắt đầu hoạt động vào năm 1974. 4 trung tâm thanh lọc sử dụng hệ thống dòng chảy riêng biệt nhưng khu xử lý số 1 có một phần của hệ thống dòng chảy hỗn hợp. Điều này cũng bao gồm các đường ống và trạm bơm.

  Công việc bao gồm tổ chức tình trạng của các kế hoạch cấp cao nhất, công việc bảo trì và cải tiến, xác định các vấn đề và tiến hành phỏng vấn các bên liên quan. Sau đó, thu hẹp các phương pháp PPP/PFI khả thi xuống còn hai đến ba phương án và xem xét phạm vi công việc, cơ sở vật chất mục tiêu và thời gian dự án. Tính toán VFM đơn giản (giá trị đồng tiền). Các phương thức kinh doanh bao gồm phương pháp quản lý/quản lý cập nhật tích hợp (loại triển khai cập nhật/loại hỗ trợ cập nhật).

  Tiến hành nghiên cứu loại âm thanh thị trường (đối thoại) và lựa chọn các phương pháp khả thi. Dựa trên kết quả khảo sát, phương pháp và lịch trình tuyển dụng công khai dành cho người điều hành doanh nghiệp sẽ được xem xét. Tính toán VFM của phương pháp kinh doanh đã chọn và đánh giá hiệu quả của việc áp dụng nó.

  Địa điểm thực hiện là Nukatabe Minamicho, thành phố Yamatokoriyama, v.v.Thời gian kinh doanh đến ngày 21 tháng 3 năm 2025.

  Zalo
  Hotline