[Tính năng đặc biệt] Truyền tải và phân phối điện Kansai/Đường dây phía trước tại chỗ

[Tính năng đặc biệt] Truyền tải và phân phối điện Kansai/Đường dây phía trước tại chỗ

    Truyền tải và phân phối điện Kansai , một "đường huyết mạch" mới được tái sinh, đang tiến hành cải tạo một cách có hệ thống nhiều cơ sở khác nhau để đảm bảo nguồn cung ổn định và cải thiện khả năng phục hồi. Lần này chúng tôi sẽ tập trung vào công việc xây dựng lại tuyến đường trục Wakasa nối tỉnh Fukui với Kansai. Tính năng đặc biệt này cung cấp cái nhìn tổng quan về công việc thi công và hồ sơ của những người lao động đang làm việc chăm chỉ trên công trường.
     

    Zalo
    Hotline