[Tính năng đặc biệt] Trang trại gió ngoài khơi Kitakyushu Hibikinada

[Tính năng đặc biệt] Trang trại gió ngoài khơi Kitakyushu Hibikinada

  Hibiki Wind Energy (Thành phố Kitakyushu, Giám đốc đại diện Yutaka Mizumachi) là công ty được đầu tư bởi 5 công ty: J Power (Power Development), Kyuden Mirai Energy, Hokutaku, Seibu Gas và Kyudenko. Đang xây dựng Trang trại gió ngoài khơi Kitakyushu Hibikinada (220.000) kW) ở Hibikinada ngoài khơi thành phố Kitakyushu. Trang trại gió sẽ lắp đặt 25 tuabin gió Vestas lớn với công suất một tổ máy là 9.600 kilowatt và có kế hoạch sản xuất điện trong 20 năm. Việc xây dựng dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào tháng 3 năm 2023, với mục tiêu bắt đầu hoạt động vào năm 2025. Phần đặc biệt này giới thiệu kế hoạch phát triển và tiến độ xây dựng trang trại gió.

  Mời đối tác xem hoạt động của Pacific co.ltd:
  Fanpage:  
   https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:   https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLtd

   

  Zalo
  Hotline