[Tính năng đặc biệt] Phòng xúc tiến bán hàng điện lực Hokkaido/Dịch vụ tương tác

[Tính năng đặc biệt] Phòng xúc tiến bán hàng điện lực Hokkaido/Dịch vụ tương tác

  ◆Tạo giá trị bằng cách tăng cường kết nối

  Phòng Xúc tiến Bán hàng của Điện lực Hokkaido đã đặt ra các biện pháp "bán kèm" như một trong những chiến lược bán hàng nhằm cung cấp dịch vụ mới cho khách hàng sử dụng dịch vụ bán lẻ điện và khí đốt. Đây là chiến lược nhằm tăng cường mối quan hệ sâu sắc hơn với khách hàng và tăng lợi nhuận trong môi trường cạnh tranh cao bằng cách cung cấp các “dịch vụ tương tác” tạo ra giá trị mới thông qua giao tiếp với khách hàng, doanh nghiệp, chính quyền địa phương, v.v. Giới thiệu những nỗ lực hiện tại của Phòng Xúc tiến Bán hàng, bao gồm cuộc phỏng vấn với Hiroyuki Kasamatsu, Trưởng nhóm Dịch vụ Tương tác.

  Mời đối tác xem hoạt động của Pacific co.ltd:
  Fanpage:  
   https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:   https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLtd

  Zalo
  Hotline