[Tính năng đặc biệt] Nhà máy điện Takahama Kansai Electric Power/Tuyến mặt tiền tại chỗ

[Tính năng đặc biệt] Nhà máy điện Takahama Kansai Electric Power/Tuyến mặt tiền tại chỗ

    ◆ Công nghệ đáng tin cậy hỗ trợ vận hành ổn định
    Công ty Điện lực Kansai sẽ thiết lập hệ thống "bảy nhà máy điện hạt nhân" vào năm 2023, góp phần cung cấp điện ổn định và cải thiện lợi nhuận của công ty. Tổ máy 1 đến 4 của Nhà máy điện Takahama (PWR, tổng công suất 3.392.000 kilowatt) đóng một vai trò trong việc này. Tổ máy 1 và 2 được khởi động lại vào tháng 9 năm 2023. Tổ máy 1 và 2 đã được khởi động lại lần đầu tiên sau khoảng 12 năm và các nhân viên đã hỗ trợ trong suốt quá trình đó. Chuyên mục đặc biệt này giới thiệu hồ sơ và nỗ lực của 4 người đã hỗ trợ Nhà máy điện Takahama vận hành ổn định.

    Zalo
    Hotline