Tỉnh Kagawa, tỉnh Tokushima, Nice và Okura Kogyo ký thỏa thuận vào ngày 20 tháng 5 nhằm thúc đẩy việc sử dụng vật liệu sản xuất tại địa phương trong các tòa nhà.

Tỉnh Kagawa, tỉnh Tokushima, Nice và Okura Kogyo ký thỏa thuận vào ngày 20 tháng 5 nhằm thúc đẩy việc sử dụng vật liệu sản xuất tại địa phương trong các tòa nhà.

  Tỉnh Kagawa, tỉnh Tokushima, NICE và Okura Kogyo sẽ ký kết ``Thỏa thuận thúc đẩy việc sử dụng gỗ trong các tòa nhà.'' Nice và Okura Kogyo đang hợp tác để cung cấp nguồn cung cấp ổn định gỗ xẻ kết cấu và gỗ ép kết cấu sử dụng gỗ từ cả hai tỉnh. Chúng tôi sẽ thúc đẩy việc sử dụng vật liệu sản xuất tại địa phương cho các tòa nhà và mở rộng nhu cầu về vật liệu sản xuất tại địa phương, hướng tới đạt được mục tiêu trung hòa carbon (CN) vào năm 2050, sử dụng theo chu kỳ tài nguyên rừng địa phương và quản lý rừng bền vững.

  Thống đốc tỉnh Kagawa Toyoto Ikeda, Thống đốc tỉnh Tokushima Masazumi Gotoda, Chủ tịch Nice Hironori Tsudo và Chủ tịch Okura Kogyo Susumu Kanda sẽ tham dự để ký thỏa thuận tại Văn phòng tỉnh Kagawa ở thành phố Takamatsu vào ngày 20. Tên của thỏa thuận là ``Thỏa thuận thúc đẩy việc sử dụng gỗ trong các tòa nhà nhằm thúc đẩy việc sử dụng gỗ được sản xuất ở tỉnh Tokushima và tỉnh Kagawa.'' Có hiệu lực đến ngày 31 tháng 3 năm 2019.

  Vào tháng 10 năm 2011, tỉnh Kagawa đã ký kết thỏa thuận đầu tiên của tỉnh nhằm thúc đẩy việc sử dụng gỗ trong các tòa nhà với Hiệp hội gỗ tỉnh Kagawa. Kể từ đó, chúng tôi đã ký kết các thỏa thuận với các tổ chức, doanh nghiệp tư nhân đáp ứng các điều kiện để có thể tiếp tục thúc đẩy việc sử dụng gỗ do tỉnh sản xuất.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:   https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:   https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt

  Zalo
  Hotline