Tỉnh Hải Nam của Trung Quốc có kế hoạch tạo chuỗi cung ứng gió ngoài khơi trị giá 7 tỷ EUR

Tỉnh Hải Nam của Trung Quốc có kế hoạch tạo chuỗi cung ứng gió ngoài khơi trị giá 7 tỷ EUR

  Tỉnh Hải Nam của Trung Quốc có kế hoạch tạo chuỗi cung ứng gió ngoài khơi trị giá 7 tỷ EUR
  Tỉnh Hải Nam của Trung Quốc đã ban hành một kế hoạch phát triển chuỗi cung ứng gió ngoài khơi, bao gồm việc tạo ra một ngành công nghiệp chuỗi cung ứng trị giá 50 tỷ NDT (khoảng 7 tỷ EUR) vào năm 2025 thông qua việc xây dựng một khu công nghiệp và hai địa điểm sản xuất sẽ hỗ trợ triển khai gió ngoài khơi.

  Kế hoạch cho thấy ngành công nghiệp sản xuất gió ngoài khơi của Hải Nam hỗ trợ việc xây dựng gió ngoài khơi của chính tỉnh cũng như xuất khẩu sang Vành đai kinh tế Vịnh Beibu, Đông Nam Á và các khu vực khác.

  Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp thiết bị điện gió tỉnh Hải Nam (2022-2025) nhằm thiết lập sự phát triển công nghiệp phối hợp bằng cách tập trung vào sự phát triển của ngành công nghiệp sản xuất thiết bị xung quanh các trang trại điện gió. Theo tin tức trên trang web của Chính phủ Trung Quốc, điều này có thể tạo điều kiện giảm chi phí và vận chuyển dễ dàng hơn, đồng thời thuận lợi cho việc tập hợp các dịch vụ chuyên nghiệp, chuỗi công nghiệp thượng nguồn và hạ nguồn, cũng như xây dựng, vận hành và bảo trì và các ngành công nghiệp khác, theo tin tức trên trang web của Chính phủ Trung Quốc.

  Quy hoạch dựa trên ý tưởng tập trung tối đa bố cục không gian và xây dựng khu công nghiệp điện gió, kết hợp với quy hoạch trang trại điện gió ngoài khơi của tỉnh, đồng thời xem xét đầy đủ các khía cạnh công nghiệp của tỉnh, định vị khu công nghiệp, giao thông cảng. và các yếu tố khác. Bố cục không gian tổng thể của sự phát triển công nghiệp bao gồm Khu công nghiệp phong điện ngoài khơi phía Tây và hai cơ sở sản xuất thiết bị điện gió ngoài khơi, một ở Đông Phương và một ở Yangpu.

  Các cơ sở sản xuất thiết bị được lên kế hoạch xây dựng vào năm 2025.

  Theo Sở Công nghiệp và Công nghệ Thông tin tỉnh Hải Nam, gió ngoài khơi và ngành sản xuất thiết bị của nó có thể góp phần tiêu thụ năng lượng thấp, phát thải thấp, hàm lượng công nghệ cao và giá trị gia tăng cao ở Dongfang và Yangpu, nơi có cơ cấu công nghiệp chủ yếu là ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt.

  Theo thông tin từ đầu năm nay, Trung Quốc hiện đang dẫn đầu cả về công suất gió ngoài khơi được lắp đặt và kết nối sau khi nước này hòa lưới tổng cộng 16,9 GW công suất gió ngoài khơi vào năm 2021.

  Zalo
  Hotline