Thị trường BL của JEPX lần thứ hai, không có dấu chấm hỏi/thực thi sản phẩm dài hạn khi đánh giá hệ thống

Thị trường BL của JEPX lần thứ hai, không có dấu chấm hỏi/thực thi sản phẩm dài hạn khi đánh giá hệ thống

     Vào ngày 20, Sở Giao dịch Điện lực Nhật Bản (JEPX) đã công bố kết quả thị trường phụ tải cơ sở (BL) thứ hai vào năm 2023. Đối với các sản phẩm dài hạn có thời gian giao hàng là hai năm, không có trường hợp thực thi nào trong cả ba lĩnh vực. Sản phẩm dài hạn được giới thiệu lần đầu tiên vào năm tài chính 2011, nhưng lần thứ hai, thị trường đã bắt đầu đặt câu hỏi về thiết kế hệ thống. Khối lượng hợp đồng cho các sản phẩm thông thường có thời hạn một năm đã giảm mạnh ở cả khu vực Tokyo và Kansai. Không có hợp đồng nào ở Kyushu.

    Zalo
    Hotline