Thành phố Kasaoka, tỉnh Okama/Thông báo đề xuất thiết kế xây dựng bệnh viện mới, chấp nhận tham gia cho đến ngày 5 tháng 1 năm 2024

Thành phố Kasaoka, tỉnh Okama/Thông báo đề xuất thiết kế xây dựng bệnh viện mới, chấp nhận tham gia cho đến ngày 5 tháng 1 năm 2024

  Vào ngày 12, Thành phố Kasaoka, Tỉnh Okama, đã công bố kêu gọi đề xuất ``Thiết kế Công trình Xây dựng Bệnh viện Mới Thành phố Kasaoka''. Các chuyến tham quan tại chỗ sẽ được tổ chức vào ngày 18 và 19. Đơn đăng ký sẽ được chấp nhận cho đến ngày 5 tháng 1 năm 2024 và khoảng bốn người sẽ được chọn trong vòng sàng lọc đầu tiên và các đề xuất kỹ thuật sẽ được yêu cầu cho đến ngày 22 tháng 2 năm 2024. Từ đầu đến giữa tháng 3, các buổi thuyết trình và phỏng vấn sẽ được tiến hành để lựa chọn ứng viên. Thời gian thực hiện đến ngày 31 tháng 3 năm 2025.

  Tư cách tham gia là một đơn vị hoặc một liên doanh được đăng ký trong "Danh sách những người đủ điều kiện tham gia đấu thầu cạnh tranh để chỉ định hợp đồng khảo sát, dịch vụ tư vấn xây dựng, v.v. tại Thành phố Kasaoka." Đại diện của cả công ty mẹ và liên doanh phải có kinh nghiệm thiết kế cơ sở và thiết kế thi công các công trình xây dựng mới hoặc cải tạo quy mô lớn các bệnh viện có từ 50 giường đa khoa trở lên (3.000m2 trở lên). Các chủ đề được đề xuất bao gồm "các phương pháp quản lý rủi ro như khái niệm và chi phí thiết kế", "tạo ra môi trường làm việc và điều trị y tế tốt cho bệnh nhân và nhân viên, bao gồm lập kế hoạch dòng chảy hợp lý và chức năng" và "các biện pháp tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí vòng đời". ." ``Suy nghĩ về DX, v.v.'' ``Các biện pháp đối phó với thiên tai'' `` Chi phí xây dựng ước tính và cơ sở của chúng bởi nhà thiết kế '' `` Đề xuất miễn phí (đề xuất về phương án bố trí đơn giản và chi phí xây dựng ước tính để duy trì chức năng và dự kiến ​​sẽ giảm chi phí dự án)''.

  Bệnh viện mới sẽ được xây dựng tại Kasaoka 5628-1 và các địa điểm khác. Khu đất rộng 13.917 mét vuông, bao gồm địa điểm bệnh viện hiện tại, địa điểm trường dạy nghề cũ và địa điểm hội trường giáo dục. Bệnh viện dự kiến ​​có 99 giường, tổng diện tích 6.630 m2. Đề xuất yêu cầu tổng diện tích là 5.760 mét vuông. Cấu trúc chính sẽ được đề xuất và các công nghệ chống động đất khả thi sẽ được xem xét trong thiết kế dựa trên kết quả khảo sát địa chất. Chúng tôi đã áp dụng phương pháp ECI trong đó nhà thầu tham gia hợp tác kỹ thuật ngay từ giai đoạn thiết kế chi tiết. Chi phí ước tính của dự án là khoảng 3,75 tỷ yên (đã bao gồm thuế).

  Công việc chính được đưa vào vận hành lần này là ▽Thiết kế cơ bản cho công trình xây dựng bệnh viện mới (xây dựng chính sách thiết kế cơ sở, chuẩn bị hồ sơ thiết kế cơ sở, tính toán sơ bộ chi phí xây dựng, v.v.) ▽Thiết kế chi tiết cho công trình xây dựng bệnh viện mới (chi tiết) bản vẽ cần thiết cho đơn đặt hàng ECI) (ví dụ: chuẩn bị các tiêu chuẩn cần thiết cho đơn đặt hàng ECI, hỗ trợ kỹ thuật trong việc lựa chọn nhà thầu, xây dựng chính sách thiết kế thực hiện, thay đổi nhà thầu, đánh giá chi phí xây dựng và tăng giá, v.v.) ▽ Thiết kế công việc phá dỡ ▽ Các công việc liên quan khác.

  Zalo
  Hotline