TEPCO HD truyền bá về sự đa dạng/Sự kiện trong “Tháng Đa dạng”

TEPCO HD truyền bá về sự đa dạng/Sự kiện trong “Tháng Đa dạng”

    ◆ Tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau

    Bài phát biểu sau buổi chiếu phim “Hoa Kalanchoe”

    TEPCO Holdings (HD) sẽ tổ chức "Tháng Đa dạng & Hòa nhập" từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11. Một loạt các cuộc hội thảo và sự kiện đã được tổ chức chuyên sâu về các chủ đề như trao quyền cho phụ nữ, cân bằng công việc và chăm sóc điều dưỡng cũng như LGBT. TEPCO HD đã nhận được xếp hạng Vàng, xếp hạng cao nhất, lần thứ hai vào năm ngoái trong chỉ số PRIDE 2023 cho các sáng kiến ​​liên quan đến LGBTQ+ (nhóm thiểu số tình dục). Năm nay, tổng cộng có khoảng 700 người tham gia, vượt đáng kể so với con số khoảng 450 người của năm ngoái.

    Zalo
    Hotline