TENEC nhận được đơn đặt hàng bảo trì lưới điện Palau / cùng với Aichi Electric, bao gồm cả công trình kỹ thuật dân dụng

TENEC nhận được đơn đặt hàng bảo trì lưới điện Palau / cùng với Aichi Electric, bao gồm cả công trình kỹ thuật dân dụng

    Toenec thông báo vào ngày 31 rằng họ đã nhận được đơn đặt hàng từ Tập đoàn Tiện ích Công cộng Palau (PPUC) để thực hiện dự án xây dựng mạng lưới truyền tải điện của Palau với sự hợp tác của Aichi Electric. Đây là một phần dự án do Chính phủ thực hiện thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) dưới dạng viện trợ không hoàn lại. Chịu trách nhiệm xây dựng các đường dây truyền tải và phân phối điện, cải tạo và mở rộng các nhà máy điện, trạm biến áp, v.v. Số tiền đặt hàng là khoảng 2,2 tỷ yên. Mục tiêu là hoàn thành xây dựng vào tháng 6 năm 2025.

    Zalo
    Hotline