Statkraft khánh thành công viên năng lượng mặt trời đầu tiên ở Ấn Độ, có kế hoạch phát hành trái phiếu xanh

Statkraft khánh thành công viên năng lượng mặt trời đầu tiên ở Ấn Độ, có kế hoạch phát hành trái phiếu xanh

  Statkraft khánh thành công viên năng lượng mặt trời đầu tiên ở Ấn Độ, có kế hoạch phát hành trái phiếu xanh

   

   

  Công ty điện Na Uy Statkraft A / S hôm nay cho biết họ đã khánh thành công viên năng lượng mặt trời quy mô lớn đầu tiên ở Ấn Độ, 76 MWp Nellai

  Zalo
  Hotline