SAE TUẦN Mùa xuân bắt đầu / Tất cả các công nghệ khử cacbon mới nhất ở cùng một nơi

SAE TUẦN Mùa xuân bắt đầu / Tất cả các công nghệ khử cacbon mới nhất ở cùng một nơi

  ◆ Mitsubishi Heavy Industries và các công ty khác đang thúc đẩy năng lượng gió ngoài khơi

  Gian hàng của Mitsubishi Heavy Industries trưng bày các công nghệ liên quan đến điện gió ngoài khơi.

  Tại "Tuần lễ năng lượng thông minh mùa xuân lần thứ 21" khai mạc vào ngày 28 tại Tokyo Big Sight (Phường Koto, Tokyo), các nhà sản xuất và công ty kỹ thuật đã quảng bá các công nghệ và dịch vụ mới nhất của họ. . Để đạt được mức độ trung hòa carbon, chúng tôi giới thiệu các sáng kiến ​​góp phần sử dụng hiệu quả năng lượng tái tạo và phát triển sản xuất điện gió ngoài khơi.

  Mitsubishi Heavy Industries đã quảng bá “hệ thống động cơ phản lực nước” cho tàu vận chuyển cho các nhà máy điện gió ngoài khơi, vận chuyển nhân sự trong quá trình xây dựng các nhà máy điện gió ngoài khơi và những nỗ lực của họ liên quan đến các trạm hydro.

  Zalo
  Hotline