Rivasta / Phát triển dịch vụ quản lý xây dựng mới “Genbaton”, tiêu chuẩn hóa vận hành tại chỗ, Obayashi Corporation hợp tác toàn diện

Rivasta / Phát triển dịch vụ quản lý xây dựng mới “Genbaton”, tiêu chuẩn hóa vận hành tại chỗ, Obayashi Corporation hợp tác toàn diện

  Rivastar (Koto-ku, Tokyo, Giám đốc điều hành Takumi Takahashi), với sự hợp tác toàn diện của Tập đoàn Obayashi, đã ra mắt dịch vụ quản lý xây dựng mới mang tên ``GENBATON'' hỗ trợ tiêu chuẩn hóa công việc, chia sẻ và sử dụng kiến ​​thức cũng như kế thừa bí quyết tại các công trường xây dựng đã được phát triển. Nó hỗ trợ tiêu chuẩn hóa các quy trình và quy tắc cho từng loại công việc trong việc quản lý địa điểm và được đặc trưng bởi khả năng nhanh chóng đưa những nhân viên thậm chí thiếu kinh nghiệm vào lực lượng lao động. Tập đoàn Obayashi đã thử nghiệm dịch vụ này kể từ năm tài chính vừa qua. Vào tháng 4, hệ thống bắt đầu được sử dụng tại các công trình xây dựng mới trên cả nước. Rivasta dự kiến ​​sẽ được bán ra thị trường vào mùa thu này.

  Do thiếu hụt lao động và giảm thời gian làm thêm giờ, số lượng lao động tạm thời và thiếu kinh nghiệm tại công trường đang tăng lên nhanh chóng. Thách thức là cải thiện việc đào tạo đội ngũ nhân viên hiện trường này và nhanh chóng đưa họ vào hoạt động. Công ty đã ký thỏa thuận cơ bản với Tập đoàn Obayashi vào tháng 5 năm 2023. Chúng tôi đã phát triển một dịch vụ quản lý xây dựng mới, ``GENBATON'', từ ba quan điểm: ``tiêu chuẩn hóa hoạt động'' ``chia sẻ và sử dụng kiến ​​thức'' và ``truyền đạt bí quyết'' trong khi có Tập đoàn Obayashi cung cấp bí quyết về hoạt động tại chỗ.

  Bước đầu tiên, chúng tôi đã triển khai ba dịch vụ: ``quản lý tài liệu'', ``quản lý hoàn thành/sản lượng'' và ``lập kế hoạch xây dựng.'' Quản lý tài liệu cho phép tất cả các bên liên quan quản lý và chia sẻ toàn bộ quy trình, từ tạo tài liệu đến phê duyệt (lưu thông điện tử). Đối với mỗi tài liệu, người tạo, trạng thái tiến độ, ngày đến hạn, vị trí lưu trữ, v.v. có thể được nắm bắt dễ dàng và kịp thời, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho công việc chuẩn bị tài liệu khi không thể chấp nhận được sự thiếu sót hoặc chậm trễ, đặc biệt là đối với các kế hoạch xây dựng.

  Thông qua quản lý khối lượng/năng suất, nhân viên xây dựng có thể dễ dàng nắm bắt được loại công việc, địa điểm, nhà thầu phụ chính, số lượng công nhân hàng tháng, kết quả thực hiện và tiến độ. Ngoài ra còn có chức năng ghi phạm vi thi công đã hoàn thành lên bản vẽ, đồng thời có thể dùng để tạo và báo cáo khối lượng công việc đã thực hiện.

  Kế hoạch xây dựng có thể được sử dụng tại mỗi địa điểm bằng cách tạo ra một mẫu bí quyết để xem xét và điều chỉnh kế hoạch cho từng loại công việc và biện pháp thi công. Ngay cả những nhân viên thiếu kinh nghiệm cũng có thể tự mình thực hiện các kế hoạch xây dựng mà trạng thái kế hoạch của nhân viên cấp dưới luôn có thể được hình dung từ góc độ của người giám sát, giúp việc đưa ra lời khuyên và theo dõi kịp thời dễ dàng hơn.

  "GENBATON" có thể được liên kết với dịch vụ quản lý xây dựng công trường "Buildee" của công ty, cho phép người dùng "Buildee" giảm bớt rắc rối khi cài đặt ban đầu, đăng ký chính, cấp và phổ biến ID người dùng, v.v. Công ty đã phát triển phiên bản thử nghiệm của ``quản lý bản vẽ xây dựng'' làm dịch vụ thứ hai và dịch vụ này cũng đang được thử nghiệm với sự hợp tác toàn diện của Obayashi Corporation.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:   https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:   https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt

  Zalo
  Hotline