Quản lý nguồn nhân lực”/Phương thức làm việc mới trong ngành điện

Quản lý nguồn nhân lực”/Phương thức làm việc mới trong ngành điện

    “Quản lý vốn con người”, khẳng định rằng con người là nguồn gốc giá trị của công ty, đang thu hút sự chú ý. Vốn tạo ra giá trị là con người chứ không phải vật chất và điều này phù hợp với định hướng thừa nhận lẫn nhau về giá trị cá nhân và chú trọng đến phong cách làm việc đa dạng hiện nay, đồng thời mối quan hệ giữa tổ chức công ty và người lao động cũng ngày càng mở rộng. thay đổi. Năm 2024, bản thân ngành điện, vốn đóng vai trò là cơ sở hạ tầng cốt lõi của xã hội, sẽ trải qua những thay đổi lớn. ``Mối quan hệ hạnh phúc giữa công ty và nhân viên'' của thời đại mới có ý nghĩa gì? Chúng tôi đã hỏi hai công ty, Tohoku Electric Power và Kyushu Electric Power, về những nỗ lực của họ.

    Zalo
    Hotline