Pin lưu điện lưới “Trạm Denki” hoàn thành ở Kumamoto/Được đầu tư bởi JR Kyushu và các công ty khác

Pin lưu điện lưới “Trạm Denki” hoàn thành ở Kumamoto/Được đầu tư bởi JR Kyushu và các công ty khác

    ◆Tái sử dụng cho xe điện

    Đã hoàn thành “Trạm Denki Kawajiri”

    Vào ngày 21, Denki no Eki (Thành phố Fukuoka, Chủ tịch Hiroki Kono), một công ty mà JR Kyushu, Sumitomo Corporation và các công ty khác đã đầu tư, đã thông báo hoàn thành một cơ sở lưu trữ lưới điện có tên ``Denki no Eki Kawajiri '' ở thành phố Kumamoto. Nó sử dụng pin tái sử dụng từ xe điện (EV) và có công suất 1.500 kilowatt và công suất 6.000 kilowatt giờ. Tại Kyushu, nơi các nguồn năng lượng tái tạo đang được mở rộng, dự án sẽ cung cấp nguồn điện điều chỉnh để duy trì sự cân bằng giữa cung và cầu. Công ty có kế hoạch bắt đầu kinh doanh lưu trữ lưới điện vào tháng 9 năm 2024 và sẽ tham gia thị trường công suất và thị trường điều chỉnh cung cầu.

    Zalo
    Hotline