[Phỏng vấn tin tức] Tư vấn LIV/Ông Koichiro Nishiguchi, Ông Kenji Yokoyama

[Phỏng vấn tin tức] Tư vấn LIV/Ông Koichiro Nishiguchi, Ông Kenji Yokoyama

  ◆ Năng lượng x Di động, Kết nối các doanh nghiệp/Tận dụng trải nghiệm tại chỗ để tạo ra giá trị Liv

      Ông Koichiro Nishiguchi   Ông Kenji Yokoyama

  Consulting, một công ty tư vấn mới nổi, định nghĩa việc tạo ra giá trị thông qua sự kết hợp giữa xe điện (EV) và năng lượng là “chuyển đổi EV (EVX)” và có hai lĩnh vực: Chúng tôi sẽ tích cực phát triển các hoạt động kết nối người chơi trên thế giới. Khi sự phổ biến của xe điện chuyển sang một giai đoạn mới, những người tham gia trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm cả các công ty điện lực, nên hành xử như thế nào? Chúng tôi đã nói chuyện với Koichiro Nishiguchi, giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Di động và Kenji Yokoyama, giám đốc cấp cao của Bộ phận Kinh doanh Tư vấn.
   

  Zalo
  Hotline