[Phỏng vấn tân chủ tịch] Ông Takayuki Hirogane, Công ty Truyền tải và Phân phối Điện lực Kansai

[Phỏng vấn tân chủ tịch] Ông Takayuki Hirogane, Công ty Truyền tải và Phân phối Điện lực Kansai

     vụ bê bối, Chủ tịch Takayuki Shiragane của Truyền tải và Phân phối Điện Kansai cho biết: "Mỗi nhân viên sẽ lên tiếng ngay lập tức khi có nghi ngờ dù là nhỏ nhất và thảo luận về nó với mọi người. Chúng tôi sẽ đi đầu trong việc thiết lập văn hóa doanh nghiệp giải quyết các vấn đề, ”ông nói. Vào đầu tháng này, chúng tôi đã xây dựng tầm nhìn dài hạn đầu tiên về tăng trưởng bền vững. "Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành 'nhà cung cấp nền tảng năng lượng' mang lại giá trị mới cho khách hàng và xã hội bằng cách hỗ trợ không chỉ hoạt động kinh doanh vận tải điện mà còn hỗ trợ toàn bộ lĩnh vực năng lượng."

    Ông Takayuki Hirogane

    Zalo
    Hotline