Phỏng vấn Chủ tịch Kyudenko Ishibashi

Phỏng vấn Chủ tịch Kyudenko Ishibashi

    ◆ Hãy tử tế với mọi người Tạo ra một chu kỳ đạo đức Kyudenko dự báo kết quả kinh doanh mạnh mẽ trong năm tài chính 2023 nhờ sự phát triển đô thị quy mô lớn trên toàn quốc và việc tiếp tục thành lập các công ty liên quan đến chất bán dẫn ở Kyushu. Trong hoàn cảnh đó, Chủ tịch Kazuyuki Ishibashi đang nỗ lực đảm bảo và phát triển nguồn nhân lực, bao gồm việc thành lập "Văn phòng xúc tiến cải cách phong cách làm việc" mới dưới sự kiểm soát trực tiếp của tổng thống vào tháng 4 năm 2021, với mục đích giảm bớt gánh nặng công việc cho nhân viên xây dựng. . Chúng tôi đã hỏi Chủ tịch Ishibashi về suy nghĩ của ông về 23 năm trước và nguyện vọng của ông cho năm 2024.

    Ông Kazuyuki Ishibashi

    Zalo
    Hotline