Phỏng vấn Chủ tịch Điện lực Chubu Hayashi

Phỏng vấn Chủ tịch Điện lực Chubu Hayashi

    Tận dụng những gì chúng ta đã học được và nhìn về phía trước. Trong khi giá năng lượng tăng vọt năm ngoái đã ổn định, tình hình quốc tế vẫn căng thẳng và sự biến động của môi trường kinh doanh ngày càng gia tăng. Chủ tịch Công ty Điện lực Chubu Shingo Hayashi đang nỗ lực đều đặn trong các hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực tăng trưởng mới, chẳng hạn như mở rộng năng lượng tái tạo và khởi động lại Nhà máy điện hạt nhân Hamaoka, đồng thời tập trung vào việc củng cố nền tảng kinh doanh của công ty, bao gồm cả việc đảm bảo tuân thủ triệt để. Bằng cách sử dụng "những bài học" thu được thông qua những thay đổi, chúng tôi sẽ thực hiện thách thức củng cố nền tảng kinh doanh của mình và chuyển đổi danh mục đầu tư của mình hướng tới tương lai vào năm 2024.

    Ông Kingo Hayashi

    Zalo
    Hotline