"Phí bảo hiểm bằng 0" gây sốc, điện gió ngoài khơi - kết quả đấu thầu thành công, hai vùng biển được thương mại hóa mà không có gánh nặng công

"Phí bảo hiểm bằng 0" gây sốc, điện gió ngoài khơi - kết quả đấu thầu thành công, hai vùng biển được thương mại hóa mà không có gánh nặng công

   Vào ngày 14 tháng 12, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp và Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch đã công bố các công ty được lựa chọn cho các dự án sản xuất điện gió ngoài khơi ở ba vùng biển chung dựa trên đấu thầu theo Đạo luật Sử dụng Năng lượng tái tạo trên biển.

  (Nguồn: Nikkei BP)

  Tua bin gió ngoài khơi vận hành trong cảng Akita
  (Nguồn: Nikkei BP)

   Kết quả là liên danh các công ty thương mại tổng hợp và các công ty liên kết với các công ty điện lực lớn đã thắng thầu, và hai vùng biển, ``Thành phố Oga/Thành phố Katagami/Ngoài khơi Thành phố Akita'' và ``Thành phố Murakami/Ngoài khơi Tainai City'', đã được trao giải `` Zero Premium Cấp 3 ''. Kết quả là 22,18 yên/kWh cho ``Ejimaoki, Thành phố Saikai''. Một dự án "Thị trấn Happo và ngoài khơi thành phố Noshiro" ở tỉnh Akita cũng đã được đưa ra đấu thầu, nhưng đã thắng thầu vào tháng 3 năm 2024 sau khi chờ trình lại kế hoạch do doanh nghiệp sử dụng cảng chồng chéo với sự đánh giá cao nhất, công khai con người.

  (Nguồn: Nikkei BP)

  Tua bin gió ngoài khơi vận hành trong cảng Noshiro
  (Nguồn: Nikkei BP)

   Về phương thức đánh giá, người trúng thầu sẽ là doanh nghiệp có điểm đánh giá cao nhất trong tổng “điểm giá (trên 120 điểm)” và “điểm đánh giá khả thi kinh doanh (trên 120 điểm)”. Phí nạp vào (FIP) đã được áp dụng cho tất cả các hồ sơ dự thầu lần này và ba khu vực ("Thị trấn Happo/Thành phố Oki Noshiro" ở tỉnh Akita và "Thành phố Oga/Thành phố Katagami/Thành phố Oki của Thành phố Akita" ở Tỉnh Akita) và " Thành phố Oki ở tỉnh Niigata" Giá thầu tối đa cho một khu vực ("Oki, Thành phố Saikai, Tỉnh Nagasaki") được đặt ở mức 19 yên/kWh và giá thầu tối đa cho một khu vực ("Oki, Thành phố Saikai, Tỉnh Nagasaki" ) được ấn định ở mức 29 yên/kWh.

   Ngoài ra, do cơ chế FIP bù đắp bằng phí bảo hiểm khi giá thị trường giảm xuống dưới mức giá tiêu chuẩn, "mức phí bảo hiểm bằng 0" mà tại đó không phát sinh phí năng lượng tái tạo được đặt ở mức 3 yên/kWh và tất cả các mức giá dưới đây 3 yên là mức giá. Chúng tôi quyết định cho điểm tuyệt đối (120 điểm) và không tạo ra sự khác biệt trong điểm đánh giá.

   Đối với Thành phố Oga, Thành phố Katakami và Thành phố Akita ngoài khơi, một tập đoàn gồm JERA, Phát triển Điện lực, Tập đoàn ITOCHU và Công ty Điện lực Tohoku đã thắng thầu. Dự án dự kiến ​​bắt đầu vận hành vào tháng 6/2028, với tổng công suất 315MW, gồm 21 máy 15MW do Vestas tại Đan Mạch sản xuất. Ba nhà khai thác kinh doanh đã tham gia đấu thầu ở khu vực này và giá đều ở mức "không chênh lệch" không có sự khác biệt.JERA có điểm đánh giá khả thi kinh doanh cao nhất và có ngày khởi công sớm nhất, Electric Power Development, ITOCHU Corporation, và Công ty Điện lực Tohoku. Người trúng thầu được thực hiện bởi một tập đoàn gồm

   Một tập đoàn gồm Mitsui & Co., RWE Offshore Wind Japan Murakami Tainai và Osaka Gas đã thắng thầu dự án ``Thành phố Murakami và Thành phố Offshore Tainai, Tỉnh Niigata''. Dự án dự kiến ​​bắt đầu vận hành vào tháng 6/2029, với tổng công suất 684 MW, gồm 38 tổ máy 18 MW do General Electric (GE) sản xuất. Bốn nhà khai thác kinh doanh đã tham gia đấu thầu khu vực này và ba trong số đó có mức giá "mức ưu đãi bằng 0" và không có chênh lệch. Mitsui & Co., Ltd., công ty có điểm đánh giá khả thi kinh doanh cao nhất và có ngày bắt đầu sớm nhất, và RWE Offshore Wind Một tập đoàn của Nhật Bản Murakami Tainai và Osaka Gas đã thắng thầu.

   Liên danh giữa Tập đoàn Sumitomo và Công ty Năng lượng tái tạo Điện lực Tokyo đã thắng thầu dự án ``Oki Ejima, Thành phố Saikai, Tỉnh Nagasaki''. Dự án dự kiến ​​bắt đầu vận hành vào tháng 3 năm 2029, với 28 máy 15MW do Vestas sản xuất tại Đan Mạch, tổng công suất 420MW. Trong lĩnh vực này, có hai doanh nghiệp tham gia đấu thầu và không có doanh nghiệp nào đưa ra mức giá "mức ưu đãi bằng 0", giá của doanh nghiệp trúng thầu là 22,18 yên/kWh, thấp hơn doanh nghiệp còn lại và đạt mức giá 120 điểm. Tuy nhiên, doanh nghiệp còn lại có điểm đánh giá khả thi kinh doanh cao hơn. Kết quả là, sự chênh lệch về điểm giá càng lớn, do đó liên danh giữa Sumitomo Corporation và TEPCO Renewable Power đã thắng thầu tổng cộng.

  Zalo
  Hotline